(StudentTorget.no):

I høst ble You Tube-videoen av den entusiastiske BI-foreleseren Tor Haugnes en hit og fikk stor oppmerksomhet takket være Facebook og Twitter. 

Sosiale medier er med å sette akademisk dagsorden og er et forum for debatt og diskusjon rundt forelesninger og undervisningsformer. Hausnes opplevde både positive og negative kritikker for sin undervisningsform.

Sosiale medier har fått en ny og større betydning for hvordan undervisning tar form, vil noen hevde. Derfor arrangerte BI LearningLab denne uken, en debatt om bruken av sosiale medier til undervisning og konsekvensene dette kan inneha.

Haugnes mål forteller at hans mål med en entusiastisk form for forelesning er å fange studentens oppmerksomhet og bort fra PC og mobil som stjeler studentens fokus fra undervisnigen.

I debatten tydeliggjorde Haugnes at engasjementet er en del av hans pedagogiske prosjekt der han ønsker å motivere, engasjere til deltakelse i forelesningen og spre læring til studenter. Han håper at dette eksperiment vil bli dagens høydepunkt for studentene på BI. 

 

 


DEBATTPANEL: (F.v)Tor Haugnes, Cecilie Staude, Bent Kure, Mats Kirkebirkeland og Lene Møll debatterte om sosiale medier skal få større plass i forelesningene. 

Twitter som kvalitetsverktøy

Cecilie Staude, høgskolelektor ved Institutt for markedsføring ved BI bruker Twitter aktivt for å kommunisere med studentene. Hun twitrer om alt som er relevant for de som deltar i hennes undervisning.

Staude bruker blogger, Twitter og Facebook bevisst i forelesniner som gir muligheten til tett dialog med studentene. Hun mottar via denne arenaen tilbakemeldinger fra studenter om hva som fungerer bra eller ikke i det hele tatt. 

- Dette er fremtidens læring, hevder hun og trekker frem at det gir studentene muligheten til å påvirke undervisningen sammen med faglærer.

- Bruk av sosiale medier kan være skjerpende, og fører til at vi som faglige forbereder oss bedre og er mer opptatt av å levere bedre varer, sier Staude. og legger til: 

- You Tube-videoen av Haugnes er noe vi kommer til å se mer av. påpeker hun videre.

Hun engasjerer også studenter til å følge næringstopper og deres bruk av Twitter. Høyskolelektoren mener dette vil gjøre dem bedre rustet til eksamen ved å være bevist på bruken av sosiale medier.

- Studentene lærer mer ved at vi bruker sosiale medier aktivt. Sosiale medier brukes for å innhente eksempler og data til undervisningen. Vi kan ikke undervise markedsføring gjennom en pensumbok. sosiale medier er et eksempel på hvordan markedsføring i dagens samfunn foregår.

 

- Podkast forelesningen

- En forelesning skal føre til bedre læring og mer kunnskap hos studentene, forteller Bent Kure, seniorrådgiver ved sentre for informasjonsteknologi ved UiO.

Kures forslag er podkast av forelesninger.

Teknologien og ressursene er der, men det blir ikke gjort. Dette kommer studentene til fordel, ved å kunne repetere hva foreleser underviste om, det gir også muligheten for de som ikke kunne delta på forelesningen til å få innblikk i forelesningen.

En annen fordel ved denne formen som Kure trekker frem er for foreleseren selv. Foreleseren får muligheten til å vurdere seg selv og kvaliteten på undervisningen, hva var bra og hva kan gjøres bedre.

Kures mening er at denne formen vil gjøre at foreleserens kvalitet bedres. Foreleseren forbereder seg mer og formen og innholdet av forelesningen blir bedre.

- Studentene vil finne en veldig fornuftig måte å bruke dette på og tilegne seg kunnskap, avslutter Bent Kure.

 

Skepsis

Studentene som deltok i paneldebatten stilte seg mer skeptisk til faglærernes entusiasme rundt bruk av sosiale medier til undervisning. 

Studenter har egne preferanser som hva som er en god foreleser. Bruk av sosiale medier passer ikke til alle typer fag mener debattpanelets studenter.

Økonomifag og de fagene som ikke handler om kommunikasjon er ikke sosiale medier den riktige former, hevder Lene Stalsberg Møll, student ved PR- og Kommunikasjonsledelse.

Studentforeningen på BI, SBIO var også representer på debatten, politikkansvarlig i SBIO, Mats Kirkebirkeland, påpeker at man ikke må legge for mye vekt på sosiale medier i forelesningen. 

- Sosiale medier er helt klart fremtiden, men vi må hele tiden være oppmerksom på ikke bruke det for mye av dette og ikke glemme de gamle læringsformene, mener Mats Kirkebirkeland.