(StudentTorget.no):

Masterstudent Erik Engblad leverte inn en klage til Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo med påstand om at han hadde blitt plagiert i september 2011.

Dette gjaldt førsteamanuensis Thorstein Norheims artikkel «Inne i fiktive verdener», publisert i det anerkjente, nordiske litteraturtidsskriftet Edda i august 2011. Han hevdet at deler av artikkelen inneholdt deler av eksamensbesvarelsen hans i emnet «NOR444-Litterære dystopier» som han tok høsten 2008, skriver Universitetsavisa

- Grov uaktsomhet og et klart brudd på god forskningspraksis, kaller Trine Syvertsen, dekan ved HF-fakultertet ved UiO saken.
 
Engblands hjemmeeksamen inneholdt en analyse av Thure Erik Lunds roman «Inn», det var også denne romanen som var temaet i Norheims artikkel i Edda. 
I klagen skrev Engblad at det måtte skrives en artikkel i Edda hvor det ble tydeliggjort hva som er hans stoff i Norheims artikkel. 

 

 


PLAGIAT: Det var i Edda nummer 2 2011 Thorstein Norheims artikkel «Inne i fiktive verdener» ble publisert. Nå ha student Erik Engblad fått medhold i at deler at artikkelen til Norheims var plagiat av hans eksamensbesvarelse.   

Fikk medhold

 
«Slik situasjonen er i dag, vil det se ut som det er jeg som har lest og kopiert Norheim, og ikke omvendt», påpeker Engblad i sin klage. Fakultetet ba to sakkyndige om å vurdere saken, begge ga studenten medhold.
 
«Det er helt opplagt at Norheim har brukt deler av teksten fra Erik Engblads eksamensoppgave», skriver  sakkyndig Hans Skei i sin uttalelse.
 
Han kommer med  flere eksempler på førsteamanuensis Norheim har brukt avskrift fra eksamensbesvarelse i sin artikkel, men vil ikke kalle overtrampet for plagiat fordi dette ikke er tatt fra en offentliggjort tekst. 
 
«Det som imidlertid er sikkert, er at Norheim skulle ha vist til Engblads oppgave og gitt kreditt til ham», konkluderer Skei. 
 
I et brev til forskningsetisk utvalg ved UiO opplyser dekan Trine Syvertsen at Nordheim innrømmer og beklager at han har brukt formuleringer fra eksamensbesvarelsen. Han forklarere det hele med at han trodde formuleringene var hans egne. 
 
– Det viktigste i denne saken er ikke grad av bevissthet. For oss er det viktig å tydeliggjøre at det som har skjedd, er et tillitsbrudd mellom kursleder og student. Slike ting skal ikke forekomme, påpeker Trine Syvertsen.