(StudentTorget.no):

Er det for det meste engelske fagbøker som befinner seg på pensumlisten din? Norsk litteratur er ofte i mindretall når man kommer til høyere utdanning, og det kommer ikke til å bli noen flere norske bøker på pensumlistene med mindre norske forskere får både akademisk og økonomisk utbytte av å skrive fagbøker.

I dag er det slik at forskere får publiseringspoeng for å skrive artikler til tidsskrifter, men det får de ikke hvis de skriver fagbøker. I en ny rapport fra Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) mener forskerne at dette truer norsk pensumlitteratur. 

- Det har aldri vært kjempeenkelt å få forskere til å skrive lærebøker på norsk. Men nå man nesten være en naiv idealist for å bruke tid på dette, sier forlegger Svein Skarheim i Universitetsforlaget til Aftenposten.

«En alvorlig trussel mot pensum på norsk fremover synes å være det at forskere ikke prioriterer å skrive pensumbøker fordi dette arbeidet hverken gir faglig eller økonomisk uttelling», skriver forskerne i rapporten til NIFU.

 

Vil ha mer støtte

Den statlige lærebokstøtten ligger nå på i underkant av fem millioner kroner årlig. Disse midlene skal sikre forlag støtte til å gi ut læremidler innenfor mindre fagområder. Ifølge NIFU-rapporten er disse områdene spesielt utsatt. Nå vil fagbokforfatternes forening at denne støtten skal firedobles. 

Universitetsforlaget erfarer at det stadig blir vanskeligere å å forskere til å forfatte pensumlitteratur.

- Det er veldig trist og usedvanlig dumt for «prosjektet Norge». Kunnskapen til de ferdig utdannede kan  bli elitistisk og fattig dersom den ikke kan bli forstått og formidlet på norsk, sier Skarheim.

Statssekretær Kyrre Lekve i Kunnskapsdepartementet sier at de mange ganger har gått gjennom problemet med manglende uttelling for forskernes formidlingsoppgaver som foredrag, kronikker og lærebøker. Lekve forteller at de ikke har funnet noen meningsfull og konsekvent måte å legge dette inn i belønningssystemene på. 

- Det må komme nye opplysninger i saken. Formidlingsoppgavene er så vidt forskjellige med ulike kanaler og ulike metoder, at det er vanskelig å finne et enhetlig system for belønning. Formidlingsoppgaven er uansett nedfelt i loven og er noe forskere skal drive med uavhengig av om det finnes belønningssystemer, sier han til Aftenposten.