(StudentTorget.no):

I dag, 30. mai tas rundt 7.300 nye Unio-medlemmer i stat og kommune tas ut i streik. Da vil Unio ha totalt nesten 16.000 medlemmer i streik. 
 
Studiestedene oppfordrer studenter som skal avlegge eksamen i tiden fremover til å holde seg oppdatert om fremgangen i streiken. Her finner du UNIO's over annsatte som tas ut i streik i stat og kommune.
 
Følg også med på hjemmesidene til ditt studiested for oppdateringer rundt eksamensavviklingen.  
 
 

Rammer eksamen

 
Rundt 300 ansatte ble tatt ut i streik ved Universitetet i Oslo. Tannlegestudentene er en av gruppene som streiken vil ramme hardest i eksamensinnspurten. Undervisningen for de 250 studentene ble avlyst med øyeblikkelig virkning. 
 
Klinikken ved Det odontologiske fakultet har også 450 pasienter satt opp til behandling, men disse vil altså ikke vil få ordinær behandling så lenge streiken pågår. Dersom streiken blir langvarig vil dette føre til forsinket eksamensavvikling og påfølgende forsinket sensur. Dette gjelder også det utdanningsvitenskapelige fakultet, melder UiO på sine hjemmesider.
 
Slik situasjonen er per tirsdag 29. mai, vil skriftlige eksamener gjennomføres som vanlig, og det samme gjelder innlevering av hjemmeeksamener og andre eksamensformer. Muntlig eksamen ved Avdeling for lærer- og tolkeutdanning (ALT) kan bli berørt.
 
Enkelte eksamener ved Høgskolen i Oslo og Akershus har fått forskjøvet innleveringsfrist, hovedsakelig på grunn av problemer med printere som ikke blir fikset under streiken. 
 
Begge lærerstedene ber studentene å møte opp som normalt til eksamenene, dersom ingen annen informasjon er oppgitt.
 
Studentservicetelefonen og opptakstelefonen er også foreløpig stengt, skriver HiOA.
 
 

Mangler samarbeidsvilje

 
– Dette vil helt klart koste. Regjeringen har også et bondeopprør mot seg, som er en annen kjernegruppe for regjeringen. Og bøndene fikk et bedre tilbud enn oss, sier generalsekretær Sigrid Lem i Forskerforbundet, på forbundets egne hjemmesider. 
 
Lem mener at regjeringen vil lide for manglende samarbeidsvilje. 
 
Beløpet som partene er uenige om utgjør omlag 1200 kroner i året for eksempelvis lærere, politimenn og barnehageansatte, som har en årsinntekt på omlag 400.000. Dersom et vanlig skattetrekk er 36 prosent utgjør dette bare 3 kroner dagen, i følge NRK. 
 
Likevel står begge partene på sitt.
 
– Komplett uforståelig. Det er en særdeles spesiell situasjon ett år før valget, sier Arne Johannessen, forhandlingsleder for Unio i Staten, til Aftenposten. 
 
Studiedirektør Gunnar Bendheim ved Høgskolen i Sør-Trøndelag oppfordrer studentene til å holde seg oppdatert.
 
- Det er varslet opptrapping av konflikten på HiST fra onsdag morgen, og vi vil legge ut ny informasjon i ettermiddag. Konsekvensene av en arbeidskonflikt kan forandre seg fort, og kan ikke alltid overskues lang tid i forveien. Studentene må derfor møte opp på eksamensstedet som normalt, og for øvrig holde seg løpende oppdatert om utviklingen, sier Bendheim i en pressemelding.