(StudentTorget.no):

Frivillige verv under studietiden kan gi nyttige erfaringer, referanser og et nettverk. Men for mange studenter kan det frivillige arbeidet komme på bekostning av skolearbeidet. 

Adresseavisen skriver i dag at det ikke er uvanlig at studenter må utvide studietiden som følge av frivillige verv, og at mentaliteten blant studentene er at det er greit å stryke på et fag så lenge man engasjerer seg frivillig. 

- Det er vanlig at studenter som er frivillige ved siden av studiene må bruke mer enn normert tid på å fullføre studiene. Vi mener frivillighetskulturen er et så stort trekkplaster for Trondheim som studentby at studiestedene bør være interessert i å gjøre det lettere for studentene å engasjere seg, uten å måtte ta flere år ekstra utdanning, sier Leder i Studenttinget på NTNU, Anja Ziolkowski, til Adresseavisen. 

LES OGSÅ: Bra for CV-en, men kan gå utover studiene

Nå ønsker Studenttinget at universitetene i større grad skal legge til rette for at studentene kan ta på seg frivillige verv. Ziolkowski sammenligner frivillig studentarbeid med toppidrett. 

- NTNU har spesielle tilpasninger for toppidrettsutøvere. Vi mener det også bør gjøres tilpasninger for studenter som engasjerer seg frivillig, sier Ziolkowski, og legger til at det ikke nødvendigvis må være de samme tilpasningene. 

Blant tiltakene Studenttinget ønsker er videoforelesninger, åpning for å utsette innleveringer, og muligheten til å kompensere med studiepoeng for frivillig arbeid. 

LES OGSÅ: Frivillig arbeid koster ikke mer enn tid og omsorg

Studiedirektør Inge Fottland ved NTNU sier til avisen at han deler Ziolkowskis oppfatning om at det er vanlig at frivillig arbeid går utover gjennomføringen av studiene, men at han ikke vet akkurat hvor mange det gjelder. Det skal imidlertid mye til for at universitetet skal tilpasse seg mer enn det som allerede gjøres i dag. 

- Myndighetene ønsker å stramme inn slik at frafallet på studiene minskes, og at gjennomstrømningen av studenter på normert tid forbedres. Dette må NTNU forholde seg til, sier Fottland.

Han legger også til at det er viktig at det frivillige arbeidet gir en faglig merverdi, og en merverdi med tanke på menneskelig utvikling. 

- Vi frykter at studenter kommer inn i aktiviteter hvor studier blir nedprioritert, alkoholkonsumet blir stort og det blir vanskelig å hente seg inn igjen. 

LES OGSÅ: Trondheimsstudentene på frivillighetstoppen