(StudentTorget.no):

På Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), er det totalt 900 leseplasser som skal fordeles mellom rundt 16 500 studenter, ifølge tall studentavisen Universitas har fått oppgitt.
 
Ikke overraskende skaper dette ekstra problemer i disse eksamenstider. Det er imidlertid også slik at mange plasser blir stående ubrukt på høgskolene. Dette grunnet at mange studenter ikke vet nøyaktig hvor alle plassene finnes.
 
Leder Eline Stølan ved Studentparlamentet på HiOA, forteller at det i denne sammenhengen nå jobbes med å opprette en campusguide til studentene med informasjon om hvor de kan finne leseplasser. Hun hevder at problemet også går på at mange mener leseplassene er for dårlige, i tillegg til at det kan være mye bråk. Dette fører til at mange valfarter til Universitetet i Oslo (UiO) for å pugge.
 
På Det humanistiske fakultet (HF) på UiO, skal det også være problemer med plassmangel. Dette fakultetet har færrest plassmuligheter med 495 leseplasser fordelt til 6154 studenter. Camilla Holm, læringsmiljøansvarlig i studentutvalget ved HF (HFSU), bemerker at mange studenter i tillegg har klaget på dårlig inneklima og at de blir syke av å sitte der for lenge.
 
Det juridiske fakultet opplever også misfornøgde studenter. De har 4200 studenter og 1500 leseplasser. Grunnen skal være at fakultetet nå har innført digital eksamen, og leseplasskampen har dermed eskalert.
 
En siste institusjon som sliter er Handelshøyskolen BI. Her er feiden om plasser også stor. Hege Janson Skogen, informasjonsansvarlig ved Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI (SBIO), forteller at mange studenter fra andre institusjoner kommer dit for å lese, selv om de ikke har lov. De forsøker å kontrollere studentkort, men mange lurer seg uansett til en plass.
 
- Dette er selvfølgelig veldig synd når det allerede er trangt om plassene, forteller hun til Universitas.
 

LES OGSÅ: Slik får du gode studievaner