(StudentTorget.no):

I forrige uke kom Eurostudent sin rapport som kartlegger hvor mye tid studenter fra hvert europeisk land bruker på studier. Nordmenn kom ut som tredje dårligste i Europa, bare Østerrike og Slovakia lå bak Norge.
 
 
Nå retter Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen en pekefinger mot det han mener er for lave forventninger av de norske studentene, og ber utdanningsinstitusjonene om å skjerpe sine krav til studietid.
 
- Hovedproblemet er ikke er late studenter, selv om de også finnes, men for lave forventninger. Studentene kan og vil yte mer dersom det forventes mer. Hvis disse tallene stemmer, viser det at vi forventer altfor lite av norske studenter, og hovedansvaret ligger på institusjonene, forteller Isaksen til VG.
 
En normal arbeidsuke i de fleste tariffavtaler er på 37,5 timer. I undersøkelser gjort ved de ulike studiestedene i Norge kommer det frem at studenter bruker så lite som 14 timer i uken på studier, aktivitet fra lærestedet og egenaktivitet inkludert.