I starten av august lanserte NTNU og Universitetet i Stavanger tjenesten iTunes U hvor studenter kan se videofilmede forelesninger og foredrag gratis. - Vi ønsker å være med på å forbedre studentenes karakterer, forklarer prosjektets initiativtaker i Stavanger.

NTNU i Trondheim og Universitetet i Stavanger (UiS) var de to første til å lansere sine egne webområder hos den internasjonalt annerkjente tjenesten iTunes U, tirsdag 4. august. Via iTunes U kan studenter laste ned gratis lyd- og videoinnhold fra språkundervisning, andre kurs og forelesninger. Mye av innholdet kan også lastes ned som podcaster og varierer faglig i alt fra medisin og matematikk til sosiologi og språk.

 

Et nyttig tilskudd

- Jeg tror Itunes U vil være et nyttig tilskudd. Det kan være befriende å se forelesninger alene og hjemme hos seg selv, da man kan vurdere stoffet helt selvstendig. Det kan også være med på å frigi mange fra følelsen av å være den eneste på forelesningen som ikke forstår hva som ble sagt.

Dette konstanterer Mads Friberg (27), psykologistudent på profesjonsstudiet ved Universitetet i Oslo (UiO). Han har brukt tjenesten og vurdert den ut i fra sitt ståsted med tanke på nytteverdi, potensiale og utbytte av tjenesten.

- Det bærer preg av å være en nysatsning, og at man tenker innhold over form. Produksjonsmessig er det fullstendig håpløst, oppløsningen er lav og filmingen er gjort med ett kamera som forsøker  å fange mest mulig på en gang. Jeg synes det er litt merkelig at universitetene ikke ser verdien i å  gjøre mer profesjonelle produksjoner, da dette er fullt mulig uten å gjøre annet enn å redigere litt i et filmprogram.


Prosjektleder for iTunes U-satsningen ved UiS Karsten Tilleri sier seg til dels enig i kritikken, men påpeker også at innholdet kan variere fra ulike forelesninger.

- Vi forsøker ikke å lage Tv, hadde vi fulgt formkriteriene til Tv-produksjon kunne vi likegodt ha lagt ned med en gang, det blir altfor dyrt. Vi har fokus på god lyd, og har en klart definert minimumsgrense for hva som er akseptabelt å tilgjengeliggjøre. Kvaliteten varierer også, ser man på  materialet som ligger ute fra anatomi og fysiologistudiet, har det høyere form, og noe av innholdet vi har på serveren er til og med blitt vist på NRK.

LES OGSÅ: Slik får du mer selvdisiplin i studiehverdagen

 

Godt mottatt før studiestart


I statene har iTunes U lenge vært en populær tjeneste, hvor kjente universiteter som Stanford, MIT og Yale var blant de første til å legge ut materiale i 2007. Det siste året har også europeiske universiteter kommet etter.

Mads Friberg har sterk tro på tjenesten, og mener at siden materialet som ligger på amerikanske iTunes U ikke er formmessig bedre, står den norske tjenesten sterkt med tanke på innholdet.


- Innholdet jeg har sett så langt, er på et godt faglig nivå, og formmessig holder det ikke noe tilbake for den amerikanske utgaven. En av de store fordelene med iTunes U er at man har anledning til å snuse litt på andre fagretninger enn sin egen. Jeg har blant annet sett en innføringsforelsening i sosiologi som var god. Og et foredrag med Norwegian-direktør Bjørn Kjos som var veldig interessant for studenter som er opptatt av ledelse og organisasjon, forklarer psykologistudenten.

Karsten Tillerli er enig i Fribergs resonnement, og påpeker at tjenesten såvidt har kommet i gang, men har fått god respons.

- Vi føler ikke at vi holder noe tilbake for internasjonale utgaver av tjenesten. Det er viktig å påpeke at iTunes U er nylig lansert, men har allikevel hatt 2800 nedlastinger og har 219 registrerte abonnenter, forklarer Tilleri, og er tydelig overveldet over mottakelsen.

-Vi hadde ikke forventet en slik respons allerede før studiestart.

LES OGSÅ: Ny student? Her kan du lese gode tips fra sisteårsstudenten!

 

Ønsker å forbedre karakterene

iTunes U-tjenesten ved UiS er ledd i det nasjonale prosjektet ”Læring rett i lomma” som Stavanger universitetet samarbeider med UiO og Høyskolen i Lillehammer (HiL) om. Prosjektet, som er finansiert av Norgesuniversitetet, har som mål å gjøre studiesituasjonen mer fleksibel for studentene ved å innføre metoder og rutiner for podcasting forelesinger og andre læreløsninger.


Mads Friberg tror at tjenesten bare vil bli større, og ekstra nyttig i kollokviesammenheng.

- Om man jobber i kollokvie kan man bli enige om å bruke stoffet som utgangspunkt for diskusjon, og jeg tror at siden det ligger tilgjengelig når som helst, vil det gjøre at ting som oppleves som vanskelig å forstå kan diskuteres i nærmere tilknytning til stoffet.

Karsten Tillerli er enig og tror at nå som studiene har startet vil innholdet og populariten genereres.

- Vi ønsker primært at dette skal være et verktøy for studentene, og at de faglærene som vil skal få muligheten til å ta opp forelesningene sine, og distribuere de. Vårt mål er å være med på å forbedre karakterene til studentene.

Og i en studiehverdag hvor datamaskinen blir flere og flere studenters faste følgevenn, kan iTunes U og lignende tjenester på sikt utkonkurrere måten vi følger forelesninger på?

- Nei, det tror nok er teknologisk mulig, og jeg mener at det ikke er ønskelig. Skulle det konkurrere måtte det bli interaktivt i ordets rette forstand. I dag er det gjennom fysisk oppmøte man kan delta i toveiskommunikasjonen med lærere - i tilegg skal man ikke  undervurdere hva det betyr å oppholde seg i samme fysiske rom for en time eller to, forklarer Friberg entusiastisk før han avslutter.


- Jeg tror og håper at Itunes U blir et tilegg til de fysiske forelesningene som vil tjene studentene i det lengre løp.

LES OGSÅ: 1 av 6 har jukset på eksamen – dette er konsekvensene av eksamensjuks

 

Fakta om iTunes U

- iTunes U er et område i iTunes Store hvor ledende universitet og høyskoler deler av sin kunnskap.

- Brukerne vil bli tilbudt gratis lyd og videoinnhold fra et økende antall forelesninger så sant opphavsrettighetene er i orden.

- Flere universiteter har blitt møtt med kritikk for å velge en stor privat aktør som samarbeidspartner, og at det begrenser tilgangen for mange. Noen studiesteder har svart med å opprette podcast-baser hvor samme materiale er tilgjengeliggjort for alle.

- Foreløbig er det kun UiS og NTNU som har lansert tjenesten i Norge, men flere universiteter er forventet å følge etter.

- iTunes U-tjenesten som er opprettet hos UiS finner du her: http://itunes.uis.no/ og NTNU sin server er  tilgjengelig her: http://itunes.ntnu.no/

Nyttige linker:

http://podcast.uis.no.
academicearth.org/
Ted.com