(StudentTorget.no):

Norske studenter er eldre enn studenter i andre land i Europa, viser den europeiske studentundersøkelsen Eurostudent, som nå er gjennomført for andre gang.

 Den ble første gang gjennomført i perioden 2005- 2008, da viste den at gjennomsnittsalderen på norske studenter var 27 år, mens gjennomsnittsalderen på en student fra Frankrike var 22 år. Snittallene fra årets undersøkelse er ennå ikke publisert, skriver Aftenposten.

- Det er ikke mye som har endret seg, forteller forsker Elisabeth Hovdhaugen fra NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning), som har gått gjennom undersøkelsen på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

At studentene blir stadig eldre i her i nord, er en trend som gjelder for alle de nordiske landene. I Frankrike er 82 prosent av bachelorstudentene under 22 år, mens for Norge ligger tallet på 36 prosent.LES OGSÅ: Undersøkelse avkrefter mytene om den norske studenten

 

- De store forskjellene mellom Norge og de søreuropeiske landene tror jeg skyldes at norske studenter er mer uavhengige. I Norge bor studentene for seg selv, de forsørger seg selv, mens studenter i Sør-Europa ofte bor hjemme hos foreldrene sine. Det kan gjøre kostnaden større ved å utsette studiestart, kanskje fordi foreldrene vegrer seg å betale hvis det drar ut før ungene begynner å studere, sier hun.


Hovdhaugen sier at tidligere studier har vist at når man begynner å studere sent, er man ofte mer  bevisst på hva man vil, og at terskelen for å bytte studium er høyere.

Statsråd for forskning og høyere utdanning, Tora Aasland ønsker at flere skal gå rett på høyere utdanning og gjennomføre graden på normert tid, og viser til førstegangsvitemålskvoten er etablert for at yngre søkere skal komme i gang med studiene raskt.