(StudentTorget.no):

Fire ganger så mange blir kastet ut ved Universitetet i Oslo og Høyskolen i Oslo og Akershus (HiOA )som ved Universitetet i Bergen (UIB) og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim til sammen, viser tallmaterialet som Universitas har samlet inn.

Avdelingsdirektør ved studieavdeingen ved UiO, Monica Bakken, tror ikke at det jukses mer i Oslo enn andre steder, men at de jobber mer målrettet for å ta jukserne.

- UiO har jobbet bevisst mot fusk over lengre tid. Det er ingen grunn til å tro at Oslo-studenter er mer uredelige enn andre studenter, sier  Bakken til Universitas.

På nasjonalt nivå finnes det ikke noen oversikt over omfanget av juks i Norge. Høyskolene og universitetene bruker et nasjonalt studentregister hvor jukserne blir registert, i tillegg må de orientere andre utdanningsinstitusjoner slik at studentene ikke får skoleplass der når de har blitt kastet ut på grunn av juks.

Kunnskapsdepartementet har satt i gang en arbeidsgruppe for å kunne bygge opp et nytt og bedre system, men fullt navn på utestengte studenter er komplisert på grunn av rettsikkerheten og lovhjemler.

- Registeret blir først og fremst et verktøy for at folk skal få utdanningen sin uten at de jukser og melder seg opp andre steder. Systemet må være effektivt, men samtidig ivareta studentenes rettssikkerhet, sier statssekretær Kyrre Lekve i Kunnskapsdepartementet.

Han mener at dagens system for å registrere jukserne ikke er godt nok.

– Vi har grunn til å tro at studenter har kommet seg inn på andre læresteder etter å ha blitt utestengt, men vi har ingen dokumentasjon på dette, sier Lekve.