(StudentTorget.no):

Mandag publiserte Financial Times (FT) sin årlige rangering over Europas 75 beste handelsskoler. Her er både BI og Norges Handelshøyskole med (NHH). Sistnevnte har falt 13 plasser fra fjorårets rangering, hvor skolen lå på en 31. plass.

BI er snart på vei ut av listen, skolen ligger på en 70. plass, men plasseringen er likevel bedre enn fjorårets, da den lå på en 72. plass.

Rektor ved NHH, Jan Haaland er ikke overrasket over at skolen har falt nedover på lista sammenlignet med fjoråret.

- Dette var som forventet. I 2010 var NHH med på fire av fem delrangeringer, i år har vi kun vært med på to. Det er hovedårsaken til at vi går nedover på listen. Jo flere av FTs rangeringer vi er med på og jo bedre vi gjør det på hver enkelt, jo høyere opp kommer vi i samlerangeringen, sier Haaland til NHHs internavis, Paraplyen.

 

For få respondenter

På grunn av Financial Times krav til hvor mange respondenter spørreundersøkelsene må ha, fikk skolen i Bergen kun anledning til å delta på to av delrangeringene i årets undersøkelse. 

- Det er små marginer som teller, og vi vil jobbe mer systematisk for å sikre at vi får med de respondentene som kreves i fremtiden. Dette er en utfordrende jobb på Executive MBA og bedriftsinterne programmer, fordi vi har små kull og svarprosenten derfor må være høy, sier Haaland.

På topp tre finner vi følgende skoler: HEC Paris, Insead i Frankrike og London buisness school
Den nordiske skolen som kom best ut i rangeringen er Stockholm school of economics på en 19. plass.

Financial times har vurdert skolene ut i fra fem delrangeringer. Master of management er en av dem.