(StudentTorget.no):

Rett før jul gikk andreårs-masterstudentene i siviløkonomi opp til matteeksamen. Da resultatene var klare på nyåret viste deg seg at nesten halvparten hadde strøket, skriver Aftenposten.

270 studenter tok eksamen, og strykprosenten var på 49,8 prosent. BI selv sier at dette er uvanlig høyt. 

- Strykprosenten på akkurat denne eksamen har vært uvanlig høy målt mot tidligere eksamener i samme kurs, vedgår studierektor Marianne Schei ved BI i en epost til Aftenposten.

Studentene har fått tilbud om å ta eksamen på nytt mandag og tirsdag denne uken. Studentene skal ifølge Aftenposten ha engasjert seg selv for å få en ny sjanse, det skal også ha blitt stilt spørsmål ved hvordan en slik eksamensoppgave har sluppet gjennom skolens godkjenningssystem.

- Siden studentene er avhengig av ståkarakter og et godt snitt på sine eksamener for å kunne søke om utveksling, mentorprogram og internship, har BI denne gangen bestemt å gi studentene tilbud om en ny utsatt eksamen i dette kurset. Dette er et ekstraordinært tiltak, siden det ikke er avdekket formell feil på eksamen eller under sensur.

Scheie forteller at det ikke er vanlig prosedyre å tilby en ny eksamen, men at dette er en ekstraordinær situasjon, og at ny eksamen blir arrangert når det blir avdekket formelle feil på eksamen som kan ha hatt betydning for studentenes prestasjon eller bedømmelse. 

Det at studentene får ta eksamen opp igjen, er noe skolen tjener penger på. Det koster 888 kroner å ta opp eksamen, og BI fastholder på studentavgiften.