(StudentTorget.no):

Sammenlagt hadde 41,4 prosent av studentene som startet på en treårig bachelorgrad høsten 2008, fullført i løpet av den normerte studietiden på tre år. Av dem som startet på en toårig mastergrad høsten 2009 var det 36,2 prosent som fullførte innen to år. Disse tallene fremkommer av tilstandsrapporten «Høyere utdanning 2012», som er laget av Kunnskapsdepartementet.

Det viser seg at kunsthøyskolene utmerker seg med høy gjennomføringsgrad og lavt frafall. I et intervju med Aftenposten forklarer Rektor ved Kunsthøyskolen i Oslo, Cecilie Broch Knudsen, at det kan skyldes få studieplasser og strenge opptakskrav.

- Når man først har fått plass, er man veldig motivert for å gjennomføre. Noen utdanninger er vi også alene i Norge om å tilby. Det gjør fagmiljøene gode, forteller hun.

 

Sykepleierne er flinkest

Prosentandel som gjennomfører               innen normert studietid

 

Tabellen gjelder bachelorgrad ved utvalgte utdanningsinstitusjoner
 
 
Kunsthøyskolen i Oslo: 78
 
Høgskolen i Sogn og Fjordane: 62
 
Høgskolen i Bergen: 59
 
Høgskolen i Sør-Trøndelag: 58
 
Høgskolen i Nord-Trøndelag: 52
 
Høgskolen i Oslo og Akershus: 52
 
Universitetet i Agder: 44
 
Norges Handelshøyskole: 44
 
Høgskolen i Finnmark: 35
 
Universitetet i Tromsø: 33
 
Universitetet i Oslo: 24
 
Høgskolen i Nesna:x 17
 
Kilde: Tilstandsrapport Høyere utdanning 2012

I andre enden av skalaen finner vi Høgskolen i Nesna hvor færre enn to av ti bachelorstudenter fullførte innen normert tid. Rektor Sven Erik Forfang viser til at skolen har vært sen med å innføre utdanningsplaner der studentene forplikter seg til en bestemt progresjon.

- Vi har også mange studenter som kombinerer utdanning med jobb og familie. Da er det naturlig at man bruker lengre tid, sier Forfang.

Trendene i tilstandsrapporten viser at det er flest som fullfører på normaltid ved høyskoler og universiteter i de store byene. Det er også disse studiestedene som har flest søkere pr. studieplass.

Rapporten sier også at det er store forskjeller mellom de ulike utdanningene. Sykepleierstudentene er flinkest til å fullføre på normaltid med 58 prosent, mens ingeniørstudentene ligger på 47 prosent, og dem som studerer økonomi og administrasjon 38 prosent. Ved universitetene er det spesielt lav gjennomføringsantall og høyt frafall ved de historisk-filosofiske fagene.

 

Flere bør forbedre seg

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) mener at disse tallene viser et godt utgangspunkt for forbedring.

-  Institusjonene vil veldig fort se hvordan de ligger an i forhold til hverandre. Det samme vil studentene. Kanskje kan institusjonene lære av hverandre, sier hun til Aftenposten.

Halvorsen mener det er vanskelig å sette et mål for hvor mange som bør gjennomføre på normaltid, fordi enkelte slutter på grunn av bytte til en annen skole fristende jobbtilbud.

- Men vi ser at det er en del institusjoner og studieretninger som bør forbedre seg. At neste hver fjerde ingeniørstudent ikke fullfører studiet, gir for eksempel grunn til bekymring, sier hun.

Et av målene med kvalitetsreformen, som ble innført for ti år siden, var at tettere oppfølging av studentene skulle gi bedre progresjon og mindre frafall. Tallene i den nye tilstandsrapporten bekrefter at dette målet ikke er nådd.

LES OGSÅ: Ta kontroll over studiene