(StudentTorget.no):

I mars 2012 skrev StudentTorget.no om at Universitetet i Oslo vurderte kvotering av gutter til lege-, psykolog-, og tannlegestudiet. På grunn av stadig færre mannlige søkere skulle man se på nødvendigheten av at gutter skal få ekstra poeng ved opptak, og dermed gå forbi jenter med bedre karakterer i køen.
 
Etter en bred diskusjon og høringsrunde har UiO konkludert med at de ikke kommer til å benytte seg av to ekstra kjønnspoeng for gutter, i følge prorektor Inga Bostad. Avgjørelsen vil nå meldes til Kunnskapsdepartementet. 
 
 

Endelig standpunkt

– De fleste høringsinstansene gikk ikke inn for bruk av kjønnspoeng og det ble også ledelsens endelige standpunkt i saken, forteller Bostad til Ressursbank for likestilling i forskning.

Hun forklarer videre at ledelsen ved Universitetet i Oslo (UiO) ønsket en prinsipiell holdning til bruken av kjønnspoeng, og har nå kommet frem til at dette ikke var noe for dem. De vil isteden tenke på andre tiltak for å rekruttere gutter til disse fagene.
 
Bostad poengterer også at det inntil nå ikke har vært snakk om å gi kjønnspoeng til jenter i fag der disse er i mindretall ved UiO. I slike fag har man i stedet hatt fokus på motivasjon.
 
– I hundrevis av år var gutter i flertall i alle fag uten at vi anså det som et problem. Det finnes også en rekke fag der jenter i dag er i stort flertall, uten at man diskuterer det som et stort problem. Vi må være klar over at det er både prestisje, penger og makt med i bildet her, og disse fagene det nå er snakk om, har tradisjonelt en viss prestisje, sier Bolstad.
 
 

Motstand fra psykologene 

 TILLEGGSPOENG: 

Til enkelte studier gis det poeng til underrepresentert kjønn. 

Kjønnspoengene gis som en del av skolepoengene og regnes med i kvoten for førstegangsvitnemål.
 
Det gis 2 poeng til kvinnelige søkere til:
  • 2- og 3-årige ingeniørstudier (unntatt kjemi)
  • Maritime høgskolestudier
  • Landbruksstudier ved statlige høgskoler 
  • Siv.ing.-studiene (integrerte masterstudier) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, unntatt industriell design og industriell kjemi og bioteknologi 
Det gis 2 poeng til mannlige søkere til:
  • Veterinær- og dyrepleierstudiene ved Norges Veterinærhøgskole

Kilde: Samordna opptak.

 
Våren 2012 utgjør kvinner 70 prosent av odontologistudentene, og 60 prosent av studentene på medisin. 
 
-Vi er ikke ferdige med diskusjonen om hvordan vi kan bedre kjønnsbalansen, og det er mulig vi må tenke mer kreativt enn i dag, sier Bostad.
 
Hun presiserer at det juridiske aspektet her er viktig. Da UiO tidligere øremerket stillinger for kvinner, tapte de saken i EFTA-domstolen. Bostad ser for seg at noe lignende kunne skjedd her.
 
Hun sier at ledelsen forstår at det for noen kan oppleves problematisk at studier og fremtidige arbeidsplasser domineres av ett kjønn. 
 
– Universitetet i Oslo har tenkt å bidra til å snu denne utviklingen i de fagene der det er aktuelt. Slik vi ser det er imidlertid bruk av kjønnspoeng ikke den rette løsningen, vi satser i stedet på å utvikle langsiktige rekrutteringstiltak.
 
En av dem som har vært svært positiv til kjønnspoeng for gutter, er instituttleder ved psykologi, Kjetil Sundet. Han mener alle har rett til å velge om man vil gå til en mannlig eller kvinnelig psykolog dersom man har et psykisk problem, og legger til at ikke minst menn ville ha lettere for å gå til en annen mann.
 
Om Bostads konklusjon kommenterer han at de ikke oppfatter denne saken som endelig, og at de fortsatt er motiverte til å jobbe videre med saken.
 
– Vi vet enda ikke hvordan vi på psykologi kommer til å konkludere, om vi tar det videre til presse eller fagforening, eller om vi godtar ledelsens konklusjon og andre forslag for kjønnsbalanse, sier Sundet til Ressursbank for likestilling i forskning.