(StudentTorget.no):

I revidert budsjett som ble lagt fram i dag viderefører regjeringen ordningen med deltidssykemelding for studenter. Ordningen ble midlertidig innført etter 22. juli, og skulle kun gjelde for inneværende studieår. Norsk studentorganisasjon er svært fornøyde med at tiltaket nå er forlenget ut 2012.
 
- Dette er veldig gode nyheter for alle landets studenter. Nå er vi ett skritt nærmere en permanent ordning for deltidssykemelding. Regjeringen fortjener skryt for å hørt på oss i denne saken, sier leder av Norsk studentorganisasjon (NSO), Kim Kantardjiev.
 
NSO har lenge kjempet for at studenter må ha lik rett til å være deltidssykemeldte som arbeidstakere. Hittil har studenter måttet være hundre prosent studieuføre for å motta sykestipend.
 
- Den gamle ordningen setter mange studenter ufrivillig på sofaen. Det er jo mye bedre at man klarer å holde en viss studieprogresjon selv om man er syk, både for studenten og for samfunnet, påpeker studentlederen.
 
- Helt siden 2005 har regjeringen lovet oss heltidsstudenten, nå har de bare ett budsjett igjen å levere på, avslutter Kantardjiev.