(StudentTorget.no):

Årets søkertall fra Samordna opptak viste at 6,6 prosent flere enn i fjor ønsker å starte på en høyere utdanning. I tillegg er det økt søking til lokale opptak, som betyr at man søker direkte til skolene. 
 
– Med så mange søkere var det nødvendig å ta grep for å motvirke lange ventelister til høsten for å komme inn på utdanninger som gir kunnskap Norge har et stort og økende behov for, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.
 
Den rødgrønne regjeringen har også tidligere bevilget midler til nye studieplasser. Med plassene i årets Reviderte nasjonalbudsjett har regjeringen i perioden 2006 – 2016 etablert 23 300 nye studieplasser. 
 
De 1 000 nye studieplassene skal særlig bidra til å dekke kompetansebehov innenfor realfag og teknologi, helsefag og førskole- og lærerutdanning. Studieplassene vil fordeles til områder der det er påviste behov, rekrutteringsgrunnlag og opptakskapasitet. 
 
- Spesielt gledelig var det at søkertallene til prioriterte fagområder, som førskole- og lærerutdanning og ingeniørutdanningene viste en solid oppgang, sier Halvorsen.  
 
 

Positive, men krever oppfølging

 
Norsk studentorganisasjon (NSO) er svært fornøyd med at regjeringen vil opprette 1000 nye studieplasser.
 
– Men regjeringen må huske på at disse studentene også skal ha plass på lesesalen, auditoriene og i laboratoriene. De må følge opp med midler til å utbedre bygningsmassen på universitetene og høyskolene, sier lederen i NSO, Kim Kantardjiev.
 
– Forslaget om 1000 nye studieplasser er positivt, sier Bjarne Hodne, leder i Forskerforbundet i en pressemelding. 
 
– Forskerforbundet er positiv til at det settes av penger på bok i gode tider, men vi forstår ikke hvorfor regjeringen prioriterer aksjekjøp gjennom oljefondet fremfor større investeringer i høyere utdanning og forskning, sier Hodne.
 
Forskerforbundet etterlyser ekstra midler til bygninger, infrastruktur og til vitenskapelig personale. Den første styrkingen må komme i statsbudsjettet for neste år. Skal universitetene og høgskolene kunne tilby studentene god, forskningsbasert undervisning, slik forutsetningen var i Kvalitetsreformen, må alle studieplasser fullfinansieres, krever Forskerforbundet.