(StudentTorget.no):

Om lag 30 prosent av alle menn som fullførte en universitets- og høgskoleutdanning i 2010/11, fullførte innenfor naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag – også kalt realfag. Kun åtte prosent av kvinnene fullførte innenfor samme fagfelt, i følge Statistisk Sentralbyrå (SSB). 

Over 15 100 universitets- og høgskoleutdanninger ble fullført av menn i 2010/11. Av disse var det 30 prosent, eller 4 500, som ble fullført innenfor realfag. Kvinner fullførte over 24 100 universitets- og høgskoleutdanninger. Likevel var det kun åtte prosent, eller 2 000 kvinner, som fullførte innenfor dette fagfeltet.

 
Innenfor fagfeltet helse-, sosial- og idrettsfag var det imidlertid størst andel kvinner som fullførte, med 31 prosent. Dette utgjør bare små forskjeller fra året før.
 
 

Flere fullførte grader 

 
I studieåret 2010/11 ble det fullført over 39 200 universitets- og høgskoleutdanninger. Det er en økning på nær 2 500 fullføringer fra året før. Om lag 80 prosent av denne økningen, eller 1 950, skjedde ved universitetene.
 
Økningen på nær 2 500 fordelte seg likt mellom lavere og høyere nivå, og begge nivåene hadde en økning på nesten 1 250 flere utdanninger i 2010/11 sammenlignet med året før. I tillegg ble det avlagt 1 298 doktorgrader ved norske læresteder. Det er nesten 100 flere enn studieåret før, ifølge SSB. 
 
 

Kjønnsfordeling 

 
Jenter får to ekstrapoeng på 139 mannsdominerte studier innen disse fagfeltene:
 
- To- og tre-årige ingeniørstudier (unntatt kjemi)
- Maritime høgskolestudier
- Landbruksstudier ved statlige høgskoler
- Integrerte masterstudier i informatikk (5-årige) ved Universitetet i Oslo
- Integrerte masterstudier (siv-ing) ved NTNU (unntatt kjemi, bioteknologi og industriell design)
 
Gutter får to ekstrapoeng kun ved veterinær- og dyrepleierutdanningen.
 
Kif-komiteen mener det bør tildeles ekstra kjønnspoeng til det kjønnet som er underrepresentert ved flere utdanninger. Ordningen bør igjen opphøre når kjønnsfordelingen er stabil i en lengre periode på rundt 30/70-fordeling. Komiteen går dermed motsatt vei av ledelsen ved UiO som nylig avviste et forslag fra odontologi, psykologi og medisin om det samme, skriver Universitetsavisa.