(StudentTorget.no):

 I februar meldte rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen at han stilte seg bak et forslag om å kreve at alle studentene ved UiO måtte fullføre minst 20 studiepoeng hvert semester. Konsekvensen av dette forslaget ville vært at 4700 studenter mistet studieplassen sin. Forslaget ble møtt med kraftige reaksjoner, og nå har rektoren bestemt seg for å trekke tilbake forslaget.  
 
– Som et resultat av diskusjonen av forslaget har rektoratet kommet til at vi ikke ønsker å fremme en sak om innstramninger i studieprogresjonsreglene, sier Ottersen til Universitas.
 
Han presiserer også at dette ikke betyr at rektoratet vil avstå fra å følge opp målet om bedre studieprogresjon for studentene ved UiO.
 
For å oppnå målsetningen om økt studiegjennomføring og redusert frafall, vil han heller at man skal forsøke å påvirke de faktorene som bidrar til at studentene gjennomfører. Universitetet ønsker å bidra med tettere oppfølging av studentene og bedre tilrettelegging av studiesituasjonen, og forventer at det vil kunne føre til større innsats også fra studentenes side, ifølge rektoren. 
 
Leder i Norsk studentorganisasjon, Kim Kantardjiev, mener at UiO nå bør prioritere andre metoder for å sikre at universitetsstudentene fullfører studieløpet på beregnet tid.
 
– Vi mener en oppfølging av studentene, både faglig og sosialt, er en mye bedre måte å sikre gjennomstrømning på. Å stille faglige krav, i dialog med studentene, i stedet for å stille administrative, fungerer også veldig bra, sier Kantardjiev til Universitas.
 
Han sier han er glad for at rektoratet valgte å lytte til reaksjonene forslaget brakte med seg, og at det er veldig positivt at rektoratet hørte på studentene i denne saken.