(StudentTorget.no):

Universitas har gjort en gjennomgang av regnskapene fra de største private høyskolene i Oslo. Av disse kommer det frem at omsetningen og overskuddene er høyere enn noen gang. Samtidig er det jevnt over er blitt langt dyrere å ta privat utdanning de siste syv årene
 
De økte studieavgiftene betyr også at studentene må låne mer. I skoleåret 2011/2012 tok gjennomsnittet av studenter ved private høyskoler opp 113 000 kroner i studielån. Dette er 30 000 kroner mer enn studenter ved offentlige skoler, ifølge tall fra Lånekassen. 

 Prisoversikt, private høyskoler i Oslo

        Priser per semester

 

  • Handelshøyskolen BI: Rundt 28.000 kroner.
  • Westerdals School of Communication: Film & TV 36.950, øvrige: 31.950 kroner.
  • Norges Kreative Fagskole: Snitt på drøye 45.000 kroner.
  • Markedshøyskolen:    28.000 kroner 
  • Norges helsehøyskole: Nesten 36.000 kroner i snitt
  • Bjørknes høyskole: Mellom 16.000 - 46.500 kroner
Ut fra regnskapene til tre av de største aktørene - Handelshøyskolen BI, Anthon B. Nilsen Utdanning og Campus Kristiania – ser man en kraftig vekst i både omsetning og resultat siden 2005. 
 
Både Handelshøyskolen BI og Campus Kristiania er organisert som stiftelser, noe som betyr at de ikke har lov til å profittere på utdanningen. Anthon B. Nilsen er et aksjeselskap, men har ikke lov til å ta utbytte av skolene som får statsstøtte. Alt overskudd skal gå til videre drift av skolene, skriver Universitas.
 
Overskuddet burde heller komme studentene til gode gjennom lavere studieavgifter. Studieavgiften ikke er der for å skape overskudd. Jeg ser ingen grunn til at det ikke burde reflekteres i lavere studieavgifter når man får stadig større overskudd, sier Kim Kantardjiev, leder i Norsk Studentorganisasjon (NSO).