(StudentTorget.no):

I fjor betalte unge 254 millioner for å forbedre vitnemålet fra videregående skole. I Oslo alene var det over 4000 elever som meldte seg opp til private aktører for å få hjelp til fag de enten manglet eller ville forbedre. Søkertallene i Oslo for neste år ligger så langt 14 prosent over fjoråret.
 
– Mange har valgt feil i videregående, eller de blir først senere klar over hva de ønsker å studere. Da finnes det ikke noe offentlig tilbud, sier Sveinung Lunde, administrerende direktør i Bjørknes AS til DN.no.
 
 

Populære realfag

 
Private videregående skoler som Sonans, Bjørknes og Akademiet gir ikke selv karakterer til elevene, men underviser elevene frem mot en nasjonal privatisteksamen. Alle skolene melder om en kraftig økning i antall elever. Driftsmarginene er over 20 prosent, og skolene får ikke statsstøtte for privatistene. 
 
De mest populære fagene er realfag, og i år merker skolene at mange ønsker seg inn på medisin eller ingeniørfag. Nylig måtte Bjørknes sette opp to nye klasser i matte for å få plass til alle søkerne. 
Bjørknes-direktøren tror den økte pågangen av elever skyldes en akademisering av arbeidslivet. 
 
– Utviklingen er slik at man tvinges til å skaffe seg studiekompetanse. Som engasjert samfunnsborger kan man jo stille spørsmål om det er riktig. Jeg er enig i at samfunnet trenger realister, men må alle ha samme nivået? Blir man en bedre barnevernspedagog om man har fem eller åtte timer matematikk, spør han retorisk. 
 
 

Får støtte fra Lånekassen

 
En elev som først får gratis offentlig videregående kan nå også søke Lånekassen om støtte og stipend til å ta opp igjen fag etterpå. Det er slik de fleste elevene finansierer det ekstra skoleåret. Hos Sonans og Bjørknes la hver elev igjen rundt 30.000-35.000 kroner i snitt. I tillegg kommer eksamensavgift og utgifter til pensum. 
 
– Før det ble mulig å søke støtte fra Lånekassen var man ofte avhengig av hjelp fra mor og far, og man hadde myten om «slaskete vestkantungdom som tok opp fag på Bjørknes». Nå er det mer et tverrsnitt av befolkningen, alle har muligheten til å ta opp fag og det er en sosial utjevning her. Vi hadde sannsynligvis ikke gått så bra uten Lånekassen, sier Aina Gerner-Mathisen, rektor for Sonans privatgymnas i Oslo. 
 
Fra 2005 og frem til i dag har Sonans privatgymnas i Oslo firedoblet antallet elever, fra 490 til 2200. Totalt hadde skolen 5900 privatister over hele landet forrige skoleår.