(StudentTorget.no):

I en rapport fra 2009 varslet Statistisk sentralbyrå (SSB) om at Norge kunne mangle 18.000 lærere i 2020. Som følge av rapporten, som ble laget på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, ble det satt i verk flere tiltak for å utdanne flere lærere.
 
Nå har SSB utarbeidet en ny rapport som viser at tiltakene ikke vil løse problemet. 
 
 

Bedre, men ikke nok

 
Forskningsleder Nils Martin Stølen i «Gruppe for offentlig økonomi» ved SSB, sier til VG Nett at beregningen nå er oppdatert, og alle tiltak for å utdanne flere lærere er medregnet i utarbeidelsen av de nye tallene.
 
- En forutsetning er hvor mange lærere som utdannes hvert år, og det som har skjedd siden forrige rapport fra 2008 og 2009, har ført til at vi har dempet den tidligere utregningen, sier han.
 
For universitets- og høgskolekandidatene med praktisk-pedagogisk utdanning viser beregningene en tilnærmet balanse i 2020. For de praktisk-pedagogisk utdannede med yrkesfag kan det bli et overskudd på 2100 årsverk.
 
For førskolelærerne og faglærere er det beregnet en mulig mangel på henholdsvis 2800 og 700 årsverk i 2020.
 
Selv om det nå utdannes flere lærere er det ikke på langt nær nok til dekke det kommende behovet. En viktig del av utregningen er veksten i antallet elever, siden barnetallet for innvandring har økt.
 
- En del av dem som kommer hit har med seg familie og barn, og noen får også barn etter at de har kommet til Norge. Disse barna skal gå på skole. Derfor øker behovet for lærere enda mer, sier Stølen til VG Nett.
 
Han forteller at mangelen på allmennlærere vil bli spesielt stor. Delvis fordi mange allmennlærere nærmer seg pensjonsalder, og at flere som tar lærerutdanning ikke jobber i undervisningssektoren. 
 
 
 

Regjeringen må ta ansvar

 
I Soria Moria-erklæringen sier regjeringen at den skal innføre en regel for hvor mange lærere som skal være ansatt på hver skole. Mimi Bjerkestrand, leder i Utdanningsforbundet, ønsker at dette løftet nå gjennomføres.
 
Hele 37.000 med lærerutdannelse jobber ikke i undervisningssektoren.
 
- Vi må gjøre noe for å få dem tilbake. Selvsagt er lønn viktig, men det de aller fleste som har sluttet i lærerjobben peker på er at de ønsker nok tid til å gjøre jobben godt som lærer. Da er det viktig å ha nok lærere på hver skole, slik at alle elever kan få en god og tilpasset opplæring, sier hun.
 
Kunnskapsminister Kristin Halvorsen mener de er på rett vei.
 
- Det har vært en veldig bra utvikling de siste årene når det gjelder rekruttering. Vi har redusert forventet allmennlærermangel med 35 prosent. Det er fordi vi rekrutterer flere og at det kommer flere fra andre deler av arbeidsmarkedet tilbake, sier hun.
 
Ifølge rapporten fra SSB vil det også mangle 2800 førskolelærere i 2020.
 
- Søkning til førskolelærerutdanningen økte med 22 prosent i fjor, og jeg merker også at det er større interesse og mer prestisje knyttet til å jobbe med de minste barna. Her har vi vært i forkant med de tallene SSB kommer med og det betyr at vi også har gledelige tall når det gjelder førskole, sier kunnskapsministeren.