(StudentTorget.no)

Hele 37 prosent av økonomi- og administrasjonsstudenter hopper av underveis i bachelorgraden. Dette vil si nesten fire av ti, eller 2500 av omlag 7000 studenter som påbegynte graden i 2005. Dette kommer frem av tall fra SSB. 

Og det er menn som gir opp bachelorgraden lettest. Når man ser tallene inndelt i kjønn er det 39 prosent av mannlige økonomistudenter som avbrøt etter fem år, mot 33 prosent av sine kvinnelige medstudenter. 
 
Også totalt på alle studier fullfører kvinner i større grad, med kun 20 prosent avbrutte studier, mot 31 prosent blant menn.
 
 

Dårlige tall på BI

 
På Handelshøyskolen BI avbryter en av fem studenter bachelorstudiene allerede etter første studieår. Den engelskspråklige bachelorgraden i økonomi og administrasjon som har lavest fullføringsgrad innen normert tid, opplyser høyskolen til Dine Penger. 
 
Kjersti Gummerson er administrasjonssjef ved BI Bachelorstudier. Hun tror ikke forklaringen er at studentene er umotiverte.
 
– Generelt vil jeg si at BI-studenter er motiverte, men det er nok noen som har forventninger om at studiene er lettere enn de faktisk er. Det er ikke å komme bort fra at vi har mye tall og matematikk, særlig på finans- og revisjonsstudier. Noen dropper nok ut eller bytter til et mindre tallkrevende studium fordi de synes det blir for mye, sier Gummerson til Dine Penger.
 
Hun forteller at BI nå har innført krav på studieprogresjonen og arbeidskrav underveis i studiene for at flest mulig skal jobbe jevnt med fagene fra dag én.
 
Gummerson tror også at mange økonomistudenter havner i en tidsklemme fordi studiene foregår på privatskoler med studieavgifter som må finansieres. En undersøkelse som ble gjort for et par år siden viste at 9 av 10 BI-studenter jobber ved siden av studiene – noe som er mye mer enn andre studenter.
 
 

Vil til bunns i frafallet

 
Ved Universitetet i Oslo (UiO) er det humanistiske og samfunnsvitenskapelige studier som har flest avhoppere, i følge Dine Penger. Det er også denne studieretningen som har fleste avhoppere det første året, med 15 prosent avbrudd.
 
Omlag halvparten av bachelorstudentene ved UiO fullfører utdanningen innen tre og et halvt år. Blant de som ikke gjør det, oppgir 20 prosent at de er forsinket og fortsatt studerer. 24 prosent har sluttet i programmet men har fortsatt i på annet studie. De resterende 9 prosentene har sluttet å studere helt.
 
UiO har gjort egne frafallsundersøkelser for sine bachelorstudier, for å finne ut mer om årsakene. Bakken forteller at de trenger mer kunnskap om hvorfor studenter faller fra, for å finne ut hva som kan gjøres med det.
 

 Oversikt over frafall
Studenter som avbrøt   2005-2010

Totalt antall Studenter

Avbrutt første år Avbrutt senere Avbrutt totalt
Økonomiske og administrative fag 7067 12 % 25 % 37 %
Primærnæringsfag 177 8 % 22 % 30 %
Humanistiske og estetiske fag 4181 15 % 14 % 29 %
Lærerutdanninger og pedagogiske fag (ikke allmenlærer) 436 12 % 16 % 28 %
Samfunnsfag og juridiske fag 4144 10 % 16 % 26 %
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag (ikke ingeniørutdanning) 2525 9 % 16 % 25 %
Ingeniørfag 2353 8 % 17 % 25 %
Samferdselsfag, sikkerhetsfag og andre servicefag 424 7 % 17 % 24 %
Førskolelærerutdanning 1819 8 % 13 % 21 %
Fag- og yrkesutdanning 553 7 % 13 % 20 %
Helse- sosial- og idrettsfag 3036 10 % 19 % 19 %
Sykepleierutdanning 3812 4 % 8 % 12 %
Helsefagutdanninger (ikke sykepleier) 1936 5 % 7 % 12 %
Uoppgitt fagfelt 38 3 % 0 % 3 %
Utvalgte studier i alt 32533 10 % 15 % 25 %

Kilde: SSB