(StudentTorget.no): 

– Vi ønsker at Norge skal bli en verdensledende kunnskapsskole. Skal vi nå dette målet må vi ha de beste lærerene, sier Tor Bremer, fraksjonsleder for forsking- og utdanningsfraksjonen i Arbeiderpartiet.
 
Bremer mener det vil motivere de beste studentene til å bli lærere.
 
– Velger du å bli lærer fordi du vil ha lang sommerferie, er ikke det godt nok, sier han til Studvest.no.
 
 

Møter kritikk

 
Marie Standal er lærerstudent på Høgskolen i Bergen er skeptisk til om opptaksintervjuer er den riktige fremgangsmåten.
 
– Det er lett late som man er motivert. Dessuten er det for tidlig å måle om en student er egnet til å bli lærer før de engang har begynt å studere, sier hun til Studvest.no.

 


ØNSKER OPPTAKSINTERVJUER: Tor Bremer i Arbeiderpartiet vil ikke utdanne lærere som kun er ute etter lang sommerferie. 

 

 
Hun poengterer også at mange ungdommer er usikre på hva de vil bli, og at et opptaksintervju kan gjøre at disse blir skremt vekk fra å søke lærerutdanningen. 
 
Jan Fridthjof Bernt er jussprofessor ved Universitet i Bergen. Han mener forslaget virker populistisk og lite gjennomtenkt.
 
– Man velger den enkleste måten å gi inntrykk av at man gjør noe med et problem, i stedet for å gå inn i en mer krevende prosess med vurdering av selve utdanningens kvalitet, sier han.
 
Han mener en slik ordning vil gi et rettssikkerhetsproblem om opptak til et studium skal være basert på helt subjektive og ikke etterprøvbare vurderinger fra en eller flere intervjuere.
 
 

Endret intervjukravene

 
Frem til i år brukte Politihøgskolen et 20 minutters intervju i opptaksprosessen, men i år vil de ta i bruk en metode som vil gi et bredere grunnlag for vurderingen. Nå må søkere gjennom en personlighetstest, kompetansebasert intervju og en simuleringsøvelse. På bakgrunn av disse testene blir det vurdert om studenten er egnet til å begynne på politihøgskolen. Deretter er det karakterene som bestemmer hvem som kommer inn.
 
– Et vanlig ustrukturert intervju har svært lav prediksjonsverdi. Det vil si at et slikt intervju gjør det vanskelig å anslå hvordan studenten vil prestere i virkeligheten, sier Sarah Abraham, psykolog og seniorrådgiver ved seksjon for opptak og rekruttering ved Politihøyskolen i Oslo.