(StudentTorget.no): 

Da Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) holdt matteeksamen før sommeren, strøk hele 47 prosent av studentene. Dette er 25 prosent høyere enn året før.
 
- Vi er i en situasjon som ikke er akseptabel. Vi må forsikre oss om at den opplæringen som studentene får på lærerutdanningen gjør at vi får trygge, kompetente og gode mattelærere ut i skolen, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen til Aftenposten.
 
I et brev kunnskapsministeren har sendt til universiteter og høyskoler i Norge, kaller hun matematikknivået hos lærerstudentene «urovekkende lavt.»
 
 

Krever strakstiltak

Halvorsen har nå kalt inn Matematikksenteret, dekaner og fagmiljøene ved lærerutdanningene og studentene til et krisemøte hvor hun vil diskutere mulige tiltak:

Nivået i matematikk for studenter som starter i høyere utdanning skal kartlegges.

Det skal utvikles en diagnostisk test som kan vise nivået på kunnskapene i matematikk.
 
Det skal lages et intensivkurs for studentene for å heve nivået.
 
Det skal lages et eget kursopplegg tilpasset lærerutdanningene etter modellen for suksessen med prosjektet «Ny giv».
 
«Ny giv» er et prosjekt og verktøy for undervisning i grunnopplæringen og videregående opplæring. Halvorsen mener lærerutdanningene kan trekke gode erfaringer fra prosjektet. 
 
- Gjennom praktisk og relevant opplæring oppdager vi at elever blir motivert og får en bedre opplæring i matematikk. Det kan lages et tilsvarende kursopplegg som treffer og inspirerer lærerskolestudenter, forklarer hun.
 
 

Vil heve opptakskravene

 
Høyre mener de høye stryktallene er totalt uakseptable. Elisabeth Aspaker, stortingsrepresentant og utdanningspolitisk talskvinne for partiet, mener det er særlig viktig at de nye lærerutdanningene følges opp.
 
-  Det holder ikke bare å skylde på studentenes forkunnskaper. Lærerutdanningene må ta i bruk kartleggingsprøver og intensiv- og oppfriskningskurs i faget - og følge opp studentene langt bedre underveis i studiet slik at flere kan fullføre med godt resultat, sier hun.
 
Mette Hanekamhaug i Fremskrittspartiet mener statusen til læreryrket må heves, blant annet med femårig utdanning, og at de som kommer inn med de laveste karakterene bør få et obligatorisk forkurs i matte, norsk og engelsk. Hun mener dette vil heve nivået uten at man trenger å heve inntakskravet.
 
Venstre-leder Trine Skei Grande mener at opptakskravet for lærerutdanningen må økes fra karakteren tre til fire i fagene engelsk, matematikk og norsk. Hun er ikke redd for at dette vil føre til færre søkere. 
 
- Det er å snu hele problemet på hodet. Vi må få de dyktige til å ønske å bli lærere. Da kan man ikke senke kravene, sier hun til Aftenposten.
 

LES OGSÅ: Høyest strykprosent på BI