(StudentTorget.no): 

Blant topplederne i de 500 største bedriftene i Norge har seks av ti utdanningsbakgrunn innen økonomi og ledelse. Dette kommer frem av en undersøkelse utført av Næringsforeningen i Trondheim. 
 
27,7 prosent av topplederne har en grad fra BI, som dermed står for den største andelen blant utdanningsinstitusjonene. NHH i Bergen kommer på plassen bak med 20,2 prosent, og deretter NTNU med 18,8 prosent. Universitetet i Oslo er på en fjerdeplass med 9 prosent.  
 
- Det å ikke ha utdanning blir mer og mer utfordrende, sier BI-rektor Tom Colbjørnsen.
 
 

Flest økonomer og ingeniører

 
Tom Colbjørnsen er rektor ved BI, og mener at statistikken viser at lederrollen blir stadig mer profesjonalisert og at den fortsatt domineres av økonomer og ingeniører. 
 
- Det gjenspeiler at vi har et næringsliv som preges av bedrifter som stilles overfor stadig økende kompleksitet når det gjelder konkurranse, og å forholde seg til det internasjonale økonomiske bildet. Det å ikke ha utdanning blir mer og mer utfordrende, sier han til DN.no. 
 
Andelen av toppledere med bakgrunn fra NTNU og BI har økt i forhold til i fjor, mens NHH sin andel er stabil. 
 
Statistikken viser også det er kun to prosent av topplederne i landets største bedrifter som ikke har utdannelse. Colbjørnsen mener likevel det ikke bør hindre noen fra å prøve seg selv om de har oddsene i mot seg, og at samfunnet trenger entreprenører. 
 
- Det er mulig fortsatt. Men man skal huske på at for alle som har gjort karriere uten utdanning, så er det veldig mange som ikke lykkes. Men det er også svært bra at vi har typer som Røkke og Fredriksen også, som viser at det er flere veier til Rom, selv om det blir færre og færre etterhvert som økonomien blir mer kompleks, sier BI-rektoren. 
 
Det fremkommer også fra undersøkelsen at færre av toppledere har tatt hele eller deler av utdanningen i utlandet. I årets statistikk oppgir 27 prosent at de har utdanning fra utlandet, mot 31 prosent i fjor. 
 
Colbjørnsen mener dette bekrefter annen forskning som viser at utenlandsstudier var mer utbredt blant toppledere tidligere, da utdanningstilbudet i Norge var mindre. 
 
Han uttaler til DN.no at han anbefaler kommende toppleder-spirer å skaffe seg en solid utdanning, samt å holde seg faglig ajour gjennom livsløpet. 
 
Kvinneandelen blant norske toppledere er fortsatt liten, men har hatt en økning. 44 av de 500 selskapene i undersøkelsen ble i år ledet av en kvinne, mot 41 i 2011. 
 
Dersom utviklingen fortsetter i dette tempoet vil det ta 70 år før man har en lik kjønnsfordeling blant toppsjefene.
 

LES OGSÅ: Skolene med høyest strykprosent