(StudentTorget.no):

Utdanning innen entreprenørskap virker ikke til å føre til flere nyetableringer blant de nyutdannede. Likevel bidrar det til utvikling av egenskaper som kan være nyttig for nyskaping i arbeidslivet. 

Selv om nyutdannede som har hatt Entreprenørskap i utdanningen (EiU), svarer oftere enn andre kandidater at utdanningen har bidratt til utvikling av gründerkompetanse. Det er imidlertid ikke flere EiU-kandidater enn andre kandidater som er selvstendig næringsdrivende, og få som ønsker å starte egen bedrift i løpet av fem år.
 
Det viser en studie NIFU har gjennomført for Kunnskapsdepartementet, som omfatter nyutdannede i 2011.
 
 

Tiltro til egne initiativ

 
Få vil også foretrekke å være selvstendige næringsdrivende fremfor å være ansatt. Men flere av entreprenørskapskandidatene enn av øvrige kandidater kunne tenke seg dette (32 mot 19 prosent). 
 
- Denne forskjellen kan til dels komme av at EiU-kandidatene var mest innstilt på dette i utgangspunktet, og nettopp derfor valgte en entreprenørskapsutdanning, sier Liv Anne Støren, forsker ved NIFU.
 
Respondentene i undersøkelsen gir et generelt uttrykk for at de har hatt et nokså magert utbytte av entreprenørskapsutdanningen. Støren påpeker at det imidlertid er viktige nyanser i svarmønsteret.
 
- De som har hatt mye entreprenørskap i utdanningen, oppgir mest utbytte. Dessuten svarer nyutdannede at deltaking i utdanning der entreprenørskap er brukt som pedagogisk metode, bidrar til økt kompetanse om nyskapingsprosesser, og til å øke deres evne og tiltro til å ta egne initiativ. Deltaking i utdanning for entreprenørskap synes på sin side å øke tilbøyeligheten noe til å svare at utdanningen var nyttig for å starte egen bedrift eller at den ga forretningsideer forteller hun.
 
EiU virker til å redusere risikoen for å være mistilpasset på arbeidsmarkedet blant bachelorkandidater innen økonomisk-administrative fag, og bachelorkandidater innen ingeniørfag. Det gjelder både risikoen for å være arbeidsledig og risikoen for å ha arbeid som ikke er relevant. 
 
For mastergradskandidatene fant NIFU derimot ingen tendens til redusert risiko for mistilpasning på arbeidsmarkedet som følge av EiU. 
 

LES OGSÅ: Skolene som produserer flest toppledere

(StudentTorget.no):

Utdanning innen entreprenørskap virker ikke til å føre til flere nyetableringer blant de nyutdannede. Likevel bidrar det til utvikling av egenskaper som kan være nyttig for nyskaping i arbeidslivet. 

Selv om nyutdannede som har hatt Entreprenørskap i utdanningen (EiU), svarer oftere enn andre kandidater at utdanningen har bidratt til utvikling av gründerkompetanse. Det er imidlertid ikke flere EiU-kandidater enn andre kandidater som er selvstendig næringsdrivende, og få som ønsker å starte egen bedrift i løpet av fem år.
 
Det viser en studie NIFU har gjennomført for Kunnskapsdepartementet, som omfatter nyutdannede i 2011.
 
 

Tiltro til egne initiativ

 
Få vil også foretrekke å være selvstendige næringsdrivende fremfor å være ansatt. Men flere av entreprenørskapskandidatene enn av øvrige kandidater kunne tenke seg dette (32 mot 19 prosent). 
 
- Denne forskjellen kan til dels komme av at EiU-kandidatene var mest innstilt på dette i utgangspunktet, og nettopp derfor valgte en entreprenørskapsutdanning, sier Liv Anne Støren, forsker ved NIFU.
 
Respondentene i undersøkelsen gir et generelt uttrykk for at de har hatt et nokså magert utbytte av entreprenørskapsutdanningen. Støren påpeker at det imidlertid er viktige nyanser i svarmønsteret.
 
- De som har hatt mye entreprenørskap i utdanningen, oppgir mest utbytte. Dessuten svarer nyutdannede at deltaking i utdanning der entreprenørskap er brukt som pedagogisk metode, bidrar til økt kompetanse om nyskapingsprosesser, og til å øke deres evne og tiltro til å ta egne initiativ. Deltaking i utdanning for entreprenørskap synes på sin side å øke tilbøyeligheten noe til å svare at utdanningen var nyttig for å starte egen bedrift eller at den ga forretningsideer forteller hun.
 
EiU virker til å redusere risikoen for å være mistilpasset på arbeidsmarkedet blant bachelorkandidater innen økonomisk-administrative fag, og bachelorkandidater innen ingeniørfag. Det gjelder både risikoen for å være arbeidsledig og risikoen for å ha arbeid som ikke er relevant. 
 
For mastergradskandidatene fant NIFU derimot ingen tendens til redusert risiko for mistilpasning på arbeidsmarkedet som følge av EiU. 
 

LES OGSÅ: Skolene som produserer flest toppledere