Johan H. Andresen jr., Norges femte rikeste mann og konsernsjef i Ferd, uttrykker bekymring over at det satses for lite på teknologi og realfag.

Nå ber han regjeringen komme med et krafttak for kunnskap og utdanning.

– Uansett regjering er det viktig at det blir gjort et krafttak for å sikre kompetansen. Vi er alltid for sent ute. Idet du oppdager at du mangler folk, er du tjue år etter, sier han til Dagsavisen.

 

Fire viktige tiltak

Andresen er bekymret for at alle de kloke hodene trekkes mot oljeindustrien, og mener det må satses mer på kunnskap og teknologi for at Norge skal være konkurransedyktig i fremtiden.

Han lister opp fire viktige tiltak for at dette skal kunne bli en realitet:

 

1. Tusen flere ingeniører 

Han mener det er et gigantisk etterslep på utvikling og utdanning av forskjellige typer ingeniører med teknisk kompetanse, og frykter det bare er et tidsspørsmål før det skjer en alvorlig hendelse grunnet mangelen på gode folk.

Nordsjøen kaller han et «stort svart hull», som tiltrekker seg nesten alt som er av kompetanse.

 

2. Bedre utdanning og større satsing på realfag

– Talentene som spiller fotball eller tuba, er dessverre mer verdt enn talenter som synes det er morsomt med fysikk, matte eller kjemi, sier han.

Milliardæren synes det er «trist at snittet blant lærerne er under 3 i matte». Han spør seg hvordan man da skal forvente at lærerne skal være energiske, entusiastiske og lære elevene at matte er gøy.


 

3. Slippe til og satse på talentene i skolen

Andresen ønsker å skille ut de beste og satse mer på talentene i skolen.

Han vil at ungdommene og barna skal bli behandlet forskjellig, slik at alle får utnyttet og utviklet sine evner best mulig.

 

4. Redusere utdanningsbyråkratiet

– Det må gjøres mye på ledelsessiden i skolene. Hvordan praktiserer Utdanningsdirektoratet lærerplanene og lærernes lærerplaner? Det er mange som sitter i elfenbenstårnene, som ikke direkte påvirkes av et regjeringsskifte.

– Men en ny regjering kan gjøre noe med dette. De kan endre noen lederstillinger, slik som vi gjør i næringslivet av og til. Og det hender at det er bra, sier han til Dagsavisen.