(StudentTorget.no):

Styret i Forskerforbundet ved BI (FBI) har sendt et brev til styret der det uttrykkes mistillit til BI-rektor Tom Colbjørnsen og styrets leder Terje Venold, skriver Finansavisen. 
 
«Medlemmene mener at rektors utøvelse av sitt lederansvar, på en rekke punkter, er i strid med helt sentrale prinsipper for organisasjonsledelse. Ved å føre en uklar, og til dels misvisende kommunikasjon med de ansatte i forbindelse med nedleggelser og omorganiseringer følges heller ikke arbeidsmiljølovens krav til forsvarlige prosesser», står det i brevet.
 
 

Aggressiv lederstil 

 
Mistilliten mot Colbjørnsen er ifølge Finansavisen ikke begrunnet i en enkelt sak. Rektorens personlige lederstil kritiseres, og hans aggressivitet i møte med motargumenter fra ansatte blir trukket frem i brevet. Medlemmene mener lederstilen gjør at de vegrer seg mot å inngå i dialog med rektoren: 
 
«Når rektor i forskjellige sammenhenger er blitt møtt med motargumenter fra de ansatte har han reagert med aggressivitet. Dette er i seg selv ubehagelig for den det gjelder, men verre er det at ansatte ikke inngir seg i drøftelser med rektor fordi de kjenner hans reaksjonsmønster», står det i brevet. 
 
Kritikken dreier seg også om uetisk oppførsel, brudd på arbeidsmiljøloven og misvisende kommunikasjon.
 
Tom Colbjørnsen sier til Finansavisen brevet er sendt til styret og at han ikke ønsker å uttale seg, i påvente av styrets behandling. 
 
Styreleder Terje Venold bekrefter å ha mottatt brevet mandag 4. februar, men vil ikke kommentere påstandene inntil brevet er behandlet.
 
- Det er styremøte i morgen (onsdag 6. februar) og om brevet blir behandlet der eller senere får vi se, saken må behandles før det kan tas stilling til, sier Venold til Finanavisen.

LES OGSÅ: NHH knuser BI i prestisjeranking

 

Uenighet i studentforeningene

 
Studentavisen Universitas skriver at nedleggelsen av BI i Drammen og Kristiansand kan ha vært utslagsgivende for mistilliten fra de FBI-organiserte. 
 
Studentforeningene ved BI er ikke enige om hvordan de skal forholde seg. Lederen for studentforeningen ved BI Kristiansand, Asle Mollestad, er kritisk mot styret. 
 
– Styret er helt feil sammensatt. Det er altfor mange eksterne som kan stemme. En stiftelse, slik BI er, burde være styrt av de ansatte. Måten saken er håndtert på er rar og respektløs overfor de ansatte og studentene, sier han. 
 
Lederen for Studentforeningen ved BI Oslo, Christophe Cunen-Classens, støtter rektoren og kjenner seg ikke igjen i beskrivelsene som kommer fram i brevet, til tross for å være i mot forslaget om nedleggelsen av skolene. 
 
– Vi er en samarbeidspartner som har et veldig godt forhold til rektor, men jeg har ikke noe grunnlag til å uttale meg om hvordan han er som leder for de ansatte, sier han til Universitas. 
 

LES OGSÅ: Disse skolene produserer flest toppledere