(StudentTorget.no):

I løpet av det siste året har etterspørselen og tilbudene av MOOCs (Massive Open Online Courses) blitt svært utbredt i USA, og etter hvert resten av verden.

Som StudentTorget tidligere har skrevet, var prestisjeuniversitetene Harvard og MIT blant de første til å tilby gratis MOOCs, da de etablerte non-profit selskapet edX for om lag ett år siden.

I dag består edX av 27 universiteter fra hele verden, og har over 900.000 registrerte studenter.

Fra høsten 2014 blir også Karolinska Institutet i Sverige en del av dette nettverket, i følge universitetets egne nettsider.

- Dette betyr at vi tar et viktig sosialt ansvar. Vi har lenge hatt ønske om å bidra med vår kompetanse og gjøre utdanning tilgjengelig for flere studenter. Nå har vi endelig funnet en løsning, og dette er bare begynnelsen, sier dosent Nabil Zary, som er ansvarlig for samarbeidet med edX. 

I februar ble også de danske Københavns universitet og Danmarks Tekniske Universitet med på MOOC-bølgen, da de inngikk et samarbeid med Coursera, som er den største plattformen for gratis nettbasert utdanning på nett. I følge MOOC-selskapets egne nettsider består nettverket av 70 ulike partnerinstitusjoner og har 3,6 millioner registrerte studenter.

Her er en oversikt over de beste MOOC-nettverkene:

 

edX

Etablert av- og drives av eliteuniversitetene Massachusetts Institute of Technology (MIT), Harvard, Berkeley og University of Texas

Tilbyr MOOCs og nettbaserte forelesninger innen jus, historie, næringsliv, samfunnsfag, informatikk, folkehelse, og kunstig intelligens (artificial intelligence). 

 

Coursera

Grunnlagt av to professorer fra Stanford University. Coursera inngår kontrakter med utdanningsinstitusjoner som distribuerer gratis nettkurs gjennom deres plattform, mot at de selv får en andel av inntekter. Princeton og University of Virginia er blant de mest anerkjente samarbeidspartnerne.

Tilbyr kurs blant annet i medisin, biologi, samfunnsvitenskap, matematikk, forretninger, datateknologi og et bredt spekter av andre fagretninger. 

 

Udacity 

Etablert av en professor innen datavitenskap fra Stanford University. Arbeider med individuelle professorer i stedet for utdanningsinstitusjoner, og har fått med seg flere kjente forskere. Fokuserer på kurs i informatikk og andre relaterte felt. 

 

Khan Academy

Grunnlagt av Salman Khan, tidligere student ved MIT og Harvard. Startet opp i 2006 som et online bibliotek med korte instruksjonsvideoer som Khan selv laget til fetterne sine. Videobiblioteket inneholder nå mer enn 3000 videoer på YouTube. Khan Academy tilbyr ikke innhold fra universiteter, og mye av innholdet er rettet mot elever i videregående utdanning. 

Selskapet har blant annet mottatt økonomisk støtte fra Bill og Melinda Gates Foundation og Google. 

 

Udemy 

Udemy gjør det mulig for alle å sette opp egne kurs. De oppfordrer instruktører til å kreve en liten sum for innholdet, hvor inntektene blir delt mellom instruktør og selskapet. Tilbyr et bredt spekter av forelesninger, og mange uten noen akademisk tilknytning. 

(Kilde: DN.no)