(StudentTorget.no):

Mannlige studenter er imidlertid i større faresone en de kvinnelige. Andre grupper som faller lettere ut av studiene er de som må forsørge barn, deltidsstudenter med jobb, etniske minoriteter og funksjonshemmede, i følge en pressemelding fra Europakommisjonen. 
 
Landene med lavest antall studenter som fullfører, er Italia, Polen og Ungarn. I Italia er det kun 46 prosent av studentene som fullfører graden. De mest suksessfulle EU-landene er Danmark, Storbritannia og Tyskland. Danmark ligger på toppen med 80 prosent som gjennomfører.  
 
Rapporten viser også at økende antall deltakelse i høyere utdanning i seg selv ikke fører til at flere dropper ut av studiene.
 
Det er en rekke grunner til det høye frafallet, men fattigdom er åpenbart den mest dominerende faktoren. Det kreves nye politiske løsninger for å takle sosialøkonomiske og kulturelle ulikheter. Rapporten nevner blant annet at faktorer som fører til frafall fra høyere utdanning må løses tidligere i studentenes liv. Det må også tilbys mer økonomisk støtte til studenter, mer målrettede programmer og bedre oppføring av frafall på hvert enkelt universitet. Det er viktig med større belønninger for fullført utdanning. Det viser seg i tillegg at mange som faller fra, gjør dette grunnet følelsen av å ha valgt feil. Derfor er det behov for å fokusere på at det er akseptert å avslutte, for så å starte på noe nytt i seinere tid. Rapporten nevner også en rekke andre tiltak.
 
I det store og det hele trengs det mer pålitelig og sammenlignbar data i forhold til frafall og gjennomføringer. Dette skal bidra til å gjøre analyser på tvers av landene mer effektive, konkluderer rapporten.
  
Kommisjonen vil utdype problemet gjennom ytterligere to studier som vil være ferdige i 2015.

 

LES OGSÅ: Slik skriver du et godt motivasjonsbrev til søknaden