(StudentTorget.no):

Tall som Universitas har innhentet, viser at det per i dag er 107 studenter i Norge med aktiv utestengelse fra høyere utdanning. 

Ifølge tallene har Universitetet i Tromsø 29 utestengte studenter i sitt register, mens Høgskolen i Oslo og Akershus har 17 tilfeller, og Universitetet i Oslo har 13.

Det er det nye nasjonale registreringssystemet Register for utestengte studenter (Rust), som fører oversikten over utestengte studenter. Agnethe Sidselrud er ansvarlig for driften i Rust, og forteller at registeret gjør det vanskeligere for en utestengt student å søke seg til en annen utdanningsinstitusjon.

– Tidligere var det enklere for studenter som ble tatt i juks å melde seg opp til eksamen ved et annet studiested uten å bli oppdaget. Med det nye systemet er ikke dette lenger mulig, forklarer Agnethe Sidselrud til Universitas.

 

Skjerper inn rutinene

Rektor Anne Husebekk ved Universitetet i Tromsø, forteller at plagiering ved hjemmeeksamen har vært et økende problem hos dem, men at de nå har skjerpet inn rutinene sine for å forebygge juks.

– Vi har inkludert både forskningsetikk og -metode i flere fag enn tidligere, og faglærere er nøyere med å gi studenter tilstrekkelig informasjon om hva juks innebærer, sier Husebekk til Universitas.

Ved Universitetet i Oslo, har tallene ligget nogenlunde stabilt de siste årene, med mellom 55 til 74 tilfeller per år, fra perioden 2012 til 2014. Ifølge rektor Ole Petter Ottersen ved Universitetet i Oslo, jobber de målrettet med forebygging av fusk ved universitetet.

– Vi gir studentene opplæring i hvilke krav UiO stiller til systematisk og etterrettelig arbeid med litteratur og andre kilder. I tillegg kontrollerer vi alle innleverte eksamensbesvarelser, sier Ottersen til Universitas.


 

Kan bli utestengt i opptil 3 år

Det er fire forhold som kan føre til utestengning:
1. Falske vitnemål

2. Farlig atferd, eller brudd på taushetsplikt

3. Fusk, forsøk på fusk eller medvirkning til fusk

4. Utestengning som følge av skikkethetsvurdering

Vedtaket om utestengning kan vare fra ett semester og inntil tre studieår. Studenten vil ikke ha mulighet til å søke opptak eller ta eksamener ved andre utdanningsinstitusjoner i Norge i løpet av perioden.

Kilde: Register for utestengte studenter (Rust).