(StudentTorget.no):

Om lag 106 000 av de 127 000 som søkte er kvalifiserte for opptak til minst ett studium, viser tall fra Samordna opptak (SO).
 
– Det er positivt at så mange har fått oppfylt sitt ønske om høyere utdanning allerede i hovedopptaket, og at de fleste har fått tilbud på førstevalget sitt. Dette er flott og vil føre til mange motiverte studenter, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.
 
 

Ledige studieplasser

Foreløpig står om lag 17 196 kvalifiserte søkere uten studieplass. Det er rundt 3 100 flere enn i fjor.
 
Erfaringer fra tidligere år viser at mange av de kvalifiserte søkerne som ikke har fått plass i denne omgang kan få tilbud om plass dersom de er villige til å flytte på seg.
 
Som eneste i Norge samler Studievalg.no alle ledige studieplasser fra høgskoler, universiteter, fagskoler og folkehøgskoler på ett sted.
 

Rekordmange får tilbud om å bli lærerstudent

Det er flere søkere enn noen gang som har fått tilbud om studieplass ved grunnskolelærer- og lektorutdanningene. Også barnehagelærerutdanningen øker fra i fjor. Det viser tall fra Samordna Opptak.
 
– Dette er gledelig. Regjeringen satser på skole og barnehage. Lærerne er avgjørende for at vi skal lykkes med denne satsningen. Det er stort behov for flere lærere med god kompetanse i skole og barnehage, og regjeringen satser derfor på å utdanne flere lærere, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.
 
Til sammen har 3 930 søkere fått tilbud om studieplass ved grunnskolelærer-utdanningen for trinn 1-7 og trinn 5-10. Det er en økning på 10,5 prosent. 5-årig lektorutdanning har hatt en økning i både søkning og opptak i flere år.  I år er det totalt 1 530 søkere som har fått tilbud om lektorutdanning. Dette er en økning på 9,8 prosent sammenliknet med i fjor.  
 
Det er også en økning for opptaket til barnehagelærerutdanningen. Det er sendt ut tilbud om studieplass til 3435 søkere. Det er en økning på 5,9 prosent fra i fjor.
 
– Jeg er glad for at flere ønsker å bli barnehagelærere. Regjeringen ønsker å styrke kvaliteten i barnehagene og da er det avgjørende med kvalifiserte og kompetente pedagoger, sier Røe Isaksen.
 

Helse- og sosialfagutdanninger

Det er sendt ut om lag 15 850 tilbud, det vil si omtrent som i fjor. Tallene viser at det er rekordmange søkere til sykepleierutdanningen, slik at konkurransen om å komme inn slik utdanningen er skjerpet.
 
– Jeg er godt fornøyd med at så mange ønsker å utdanne seg til yrker som er grunnleggende for vårt velferdssamfunn og som det er stort behov for i årene framover. Med en slik utvikling vil vi kunne matche etterspørselen etter helse- og sosialarbeidere i årene som kommer, sier statsråden.
 
 

Realfag og teknologi

I alt 4 096 har fått tilbud om plass på realfagsstudier. Dette er en økning på rundt 12 prosent fra i fjor. Til bachelorstudiet i teknologi er det sent ut tilbud til om lag 4 200. Det er omtrent som i fjor. Til masterstudier i teknologi (sivilingeniør) er det en økning på 4,9 prosent. Rundt 3 150 har fått tilbud om disse studieplassene.
 
– Det vil fortsatt være behov for teknologer og realfagskandidater i årene som kommer. Ikke minst viser samfunnsutviklingen at det er behov for å tenke nytt for å løse viktige samfunnsutfordringer. Blant annet er det behov for flere nye arbeidsplasser utenom oljenæringen, sier Røe Isaksen.