I Tyskland bruker hver fjerde student mindre enn 20 timer på studiet sitt iløpet av et semester.

I undersøkelsen som er gjennomført ved høgskoler og universiteter i Tyskland, kommer det frem at studenters arbeidsvaner er langt mindre krevende enn hva mange selv liker å tro.  Undersøkelsen viser at gjennomsnittsstudenten har opp til 12 timer fritid på dagtid, noe som naturligvis har vakt oppsikt.

– Fritid har tydeligvis svært høy verdi for denne generasjonen, sier prosjektleder Robert Schulmeister, utdanningsforsker ved universitetet i Hamburg til nettstedet Spiegel.de.

 

Tatt på senga

Undersøkelsen baserer seg på stikkprøver gjort ved fire tyske universitet, hvor studievanene til studenter fra seks ulike studieretninger på bacherlornivå ble gjennomgått. Resultatet viste at «bare» 26 timer i uka ble brukt på lesesalen av den gjennomsnittlige student, og hele 25 prosent av de spurte elevene hevdet at de ikke brukte mer enn 20 timer på studiet sitt i løpet av et helt semester.

– Resultatet tok oss på senga, sier Schulmeister til Spiegel.

I Tyskland ble det etter Bologna-reformen lagt opp til et pensum det skal ta 1800 timer i året å koma seg gjennom på bachelornivå – det innebærer nøyaktig 40 timer i uka.

 

Hva med Norge?

Da evalueringen av Kvalitetsreformen ble lagt frem i 2006 viste den ifølge forskning.no at norske studenter brukte mindre tid på studie sitt nå enn før.


I Tyskland er man usikre på hva studentene bruker fritiden sin på, når undersøkelsen viser at gjennomsnittstudenten arbeider mindre en seks og en halv time i uka. I Norge er det behovet for biinntekt fra deltidsarbeid som oftest blir brukt for å forklare fraværet av heltidsstudenten på lesesalene.

Kilde: De Spiegel, Forskning.no, Universitas