I Tyskland bruker hver fjerde student mindre enn 20 timer på studiet sitt i løpet av et semester.

I undersøkelsen, som er gjennomført ved høgskoler og universiteter i Tyskland, kommer det frem at studenters arbeidsvaner er langt mindre krevende enn hva mange selv liker å tro.

Undersøkelsen viser at gjennomsnittsstudenten har opp til 12 timer fritid på dagtid, noe som naturligvis har vakt oppsikt.

Fritid har tydeligvis svært høy verdi for denne generasjonen, sier prosjektleder Robert Schulmeister, utdanningsforsker ved universitetet i Hamburg, til nettstedet Spiegel.de.

 

Tatt på senga

Undersøkelsen baserer seg på stikkprøver gjort ved fire tyske universitet, hvor studievanene til studenter fra seks ulike studieretninger på bacherlornivå ble gjennomgått.

Resultatet viste at «bare» 26 timer i uka ble brukt på lesesalen av den gjennomsnittlige student, og hele 25 prosent av de spurte elevene hevdet at de ikke brukte mer enn 20 timer på studiet sitt i løpet av et helt semester.

Resultatet tok oss på senga, sier Schulmeister til Spiegel.

I Tyskland ble det, etter Bologna-reformen, lagt opp til et pensum som det skal ta 1800 timer i året å komme seg gjennom, på bachelornivå – det innebærer nøyaktig 40 timer i uka. 


 

Hva med Norge?

Da evalueringen av Kvalitetsreformen ble lagt frem i 2006, viste den ifølge forskning.no at norske studenter brukte mindre tid på studie sitt nå enn før.

I Tyskland, er man usikre på hva studentene bruker fritiden sin på, når undersøkelsen viser at gjennomsnittstudenten arbeider mindre enn seks og en halv time i uka.

I Norge, er det behovet for biinntekt fra deltidsarbeid, som oftest blir brukt for å forklare fraværet av heltidsstudenten på lesesalene.

 

Kilde: De Spiegel, Forskning.no, Universitas