En fersk studie gjort av forskerne Torberg Falch ved NTNU og Sofia Sandgren Massih ved Uppsala Universitet viser at jo flere år du studerer, jo smartere blir du. 

– Den gjengse oppfatningen er at IQ-en ikke kan endres etter at vi har blitt tre til seks år gamle.

– Men vår studie viser at IQ-en øker med tre poeng per år utdanning vi tar, sier Torberg Falch, økonomiprofessor ved NTNU, til Teknisk Ukeblad.

De to forskerne har analysert data fra IQ-tester utført på gutter i Sverige på to gitte tidspunkter. Dataene er fra 1938 og 1948, da guttene var henholdsvis 10 og 20 år gamle.

Forskerne har tatt høyde for at de at de smarteste studerer mest, og har i tillegg kontrollert familiebakgrunn, foreldrenes utdanning, inntekt og antall søsken.

 

En muskel som kan trenes

Falch mener at det finnes et klart mønster i funnet.

– Jo mer utdanning, jo høyere IQ. Skolegangen hever IQ-en. Vi viser at dette er et veldig robust funn, sier han.

– Dette tyder på at utdanning gir en generell, analytisk kompetanse som hjernen responderer på. En hypotese er at hjernen tvinges til å jobbe systematisk med læring når man går på skole.

– Utdanning gir trening av hjernen, sier professoren til tidsskriftet.

Han viser til at mange pensjonister sier at det er viktig å bruke hodet for å unngå å bli senil.

– Ut fra dette tror jeg utdanning også etter fylte 20 år vil øke IQ-en, men effekten vil kanskje avta noe etter hvert. Jeg tror hjernen ligner litt på en muskel som kan trenes, sier Falch.


 

Usannsynlig og merkverdig

Leder av Mensa Norge, Lars Endre Kjølstad, er skeptisk til forskernes funn.

– Størrelsen på "funnet" – altså tre ekstra IQ-poeng per år på skole – er for meg usannsynlig og merkverdig.

– Funnet må være ladet eller giret mot det som skolegang gir, for eksempel modenhet, arbeidskapasitet og erfaring, sier han. 

Mensa baserer seg på såkalt «latent intelligens», og intelligens som endrer seg med utdanningsnivået vil dermed ikke være en type intelligens forbundet kan anerkjenne.

Kjølstad legger til:

– Det er forskjell på om man definerer IQ til noe latent eller noe dynamisk.

– En "evnetest" du tar i voksen alder, for eksempel i forkant av studier eller militærtjeneste, inkluderer ofte forståelsesspørsmål som er relevant for den aktuelle situasjonen.

– Å gi en militærprofileringstest til en tiåring er like irrelevant som å gi en barneskoletest til en voksen jobbsøker, sier han.