Sannsynligheten for at du fullfører høyere utdanning er avhengig av dine foreldres utdanningsnivå.

Til tross for at andelen studenter som fullfører en grad innen ti år holder seg stabil, viser en undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå (SSB) at foreldrenes utdanningsnivå spiller inn på hvorvidt du selv fullfører en høyere utdanning.

SSB skriver at tallene baseres på en sammenligning av studenter som registrerte seg første gang i høyere utdanning i 1988 og 1998.

Tallene fra 1998 viser at i de tilfeller hvor minst en av foreldrene hadde høyere grad med varighet på mer enn fire år, fullførte 73 prosent av studentene en grad i løpet av ti år. 42 prosent av disse fullførte en grad på høyere nivå.

I de tilfeller hvor studentene hadde foreldre med grunnskoleutdanning som høyeste utdanningsnivå, fullførte 58 prosent en grad innen ti år. Kun seks prosent av disse fullførte en grad på høyere nivå.

Sammenlignet med 1988, viser det seg at tallene har holdt seg tilnærmet stabile. Dog er det en viss forskjell på mannlige og kvinnelige studenter:  Andelen kvinner som har fullført en høyere grad, har økt med 1 prosentpoeng i denne perioden sammenlignet med dem som begynte ti år tidligere. Tilsvarende andel for menn har gått ned med 2 prosentpoeng i samme periode. Det skriver SSB.

Undersøkelsen har også tatt for seg fullførte studier i skoleåret 2008/2009, og viser at over halvparten av studiene ble fullført på mer enn normert tid. 6 800 av 10 800 studier ble fullført på normert tid, flest ved universiteter og vitenskaplige høgskoler.

Kilde: SSB