Europas universiteter er alvorlig underfinansierte og må finne nye inntektskilder.

Universitetene i Europa opplever kutt i finansieringen. Nær halvparten av universitetene tror offentlig finansiering vil kuttes også i fremtiden, skriver Forskerforum.

Verst er det for universitetene i Storbritannia som allerede til neste år vil kompensere de reduserte inntektene gjennom økte studieavgifter.

 

Taper mot konkurrentene

– EUs universiteter er alvorlig underfinansierte og taper mot sine konkurrenter ellers i verden. Det er fundamentalt for universitetenes fremtid at de finner nye inntektskilder.

Det sa tidligere minister for høyere utdanning i Portugal Maria Carvalho under forrige ukes seminar i regi av European Universities Assoctation (EUA), hvor 27 land møttes for diskutere fremtiden til Europas universiteter.

I en rapport som ble lagt frem på møtet konkluderer EUA med at universitetene er nødt til å finne nye finansieringskilder om de skal overleve. Ifølge University World News hersket det enighet om at ingen finansieringskilde kan ta over for den offentlige pengestrømmen, men at spredning av inntektene er nødvendig for å minimere sårbarheten, melder Forskerforum.

 

Mer ekstern finansiering

– For å få til det kreves økt selvstyre for universitetene, forenklinger av prosedyrer og reform av intern organisering, la professor Carvalho til, ifølge University World News.

Rapporten Carvalho trekker konklusjonene fra er basert på en studie av mer enn 150 institusjoner i de 27 EU-landene. 53 prosent av universitetene svarer at de forventer at den offentlige finansieringen av høyere utdannelse vil reduseres, mens 30 prosent tror at den vil holde seg stabil. Når det gjelder finansiering av forskning er universitetene mer optimistiske. 41 prosent tror den holder seg stabil, mens 30 prosent forventer nedgang.

Rundt halvparten forventer en økning av midler fra eksterne finansieringskilder.