Fortvil ikke. Utdanning er aldri bortkastet, og det er ingen skam å snu. En studieveileder kan hjelpe deg med å finne det studiet som er riktig for deg.

Mange opplever en skyldfølelse fordi studiene ikke gir mening og motivasjonen uteblir. Da er det mulig at du har tatt feil studievalg.

Tine Lofterød og Hanne Lund, bak firmaet GodeValg, hjelper til med både førstegangs studievalg og feil studievalg.

 VISSTE DU AT...


✔Over halvparten av norske studenter hopper av studiene før de har fullført

✔Mange vingler mellom flere fag før de bestemmer seg

✔En av seks slutter helt

✔Kvinner føler oftere enn menn at de har relevant utdannelse

✔Menn er mest misfornøyd

1/3 av alle yrkesaktive ville valgt en annen yrkesutdanning dersom de skulle velge igjen

Kilde: Godevalg.no, og en undersøkelse utført av Synnovate MMI blant 1000 yrkesaktive nordmenn i alderen 25 til 67 år.

– Det er en del som kommer til oss fordi de har valgt feil studium. Det kan være studenter som er ved slutten av sitt første år, de som er ferdig med en bachelor, noen som er ferdig utdannet, eller noen som har jobbet en tid, men som ønsker å starte på nytt eller vri utdannelsen sin i en annen retning, sier damene bak GodeValg.

 

Viktig å være positiv

GodeValg råder de som er i sitt første studieår til å fullføre dette året.

– Har man valgt feil, er det viktig å være positiv, og tenke at utdanning aldri er bortkastet. Kunnskap kan ingen ta fra deg, og det er ingen skam å snu. Kom i gang igjen med prosessen om å finne det studiet som er riktig for deg. Når man studerer er det viktig å være motivert og engasjert i sitt studium. Da oppleves det som lystbetont.


De forteller også at man både kan få skyldfølelse, dårlig samvittighet, i tillegg til å tenke at andre ser på deg som mislykket.

– Da er det viktig å tenke at man har ansvar for eget liv. Bare man gjør noe med sin egen situasjon er det ingen grunn til å tenke og føle slik, forteller Lofterød og Lund.

Les også: Usikker på hva du skal studere?

 

Skyldfølelse

Veronica Austdal er en av dem som har opplevd feil studievalg. Hun forteller at hun fikk  skyldfølelse før hun valgte å slutte.

– Det føltes ut som jeg var en «quitter». Men så innså jeg at det ikke var tilfellet. Det var bare at jeg hadde valgt en studieretning som var helt feil for meg. Da forsvant skyldfølelsen ganske fort, sier Austdal, og forklarer at hun følte seg superlettet den dagen hun ringte skolen og sa at hun skulle slutte.

– Det virket som om en massiv vekt ble løftet vekk fra skuldrene mine. Det var veldig deilig. Jeg har aldri angret på at jeg sluttet.

Austdal begynte på journalistikkstudiet, men fant etter hvert ut at det ikke var rett for henne. Hun forteller at hun etter hvert begynte å føle seg umotivert, og at hun ikke opplevde noe glede over skolearbeidet.


– Jeg vurderte å fullføre studiet likevel, og veide for og i mot hele tiden. Grunnene til å slutte veide sterkere enn grunnene til å fullføre, avslutter Ausdal, som nå arbeider i resepsjonen i et treningsstudio, samt i en klesbutikk, og trives godt med det.

 

Bevisstgjøringsprosess

Lofterød og Lund forteller at de har en studieveiledningspakke som de bruker, enten klienten kommer til dem for å finne sitt første studium, eller vil finne et nytt på grunn av feil valg.

– Her legger vi vekt på at klienten gjennom samtaler, ulike typer oppgaver, tester og andre verktøy, går inn i en bevisstgjøringsprosess.

De blir bedre kjent med seg selv, sine ferdigheter, evner, interesser og lignende. Samtidig får de en oversikt over studier i Norge og utlandet. Å kombinere at klienten blir bedre kjent med seg selv, og hva som finnes av studietilbud, gjør dem i stand til å ta sitt studievalg.

De forteller også at deres verktøy totalt sett er utfordrende, men også morsomme.

– Mange vil nok oppleve at de lærer seg selv å kjenne på en «ny måte». Det gir et godt grunnlag for å ta et riktig studievalg.

Lofterød og Lund forteller at stress i forhold til et studievalg, samt jobb etter studiet er vanlig.

– Derfor er det viktig og ikke vente til april før du begynner prosessen med å finne riktig valg. Søknadsfristen i Norge er 15. april. Start tidlig med å tenke igjennom og finne ut av hva som passer for deg, samtidig som du begynner å forske på hva som finnes av tilbud. Hvis dette er vanskelig, er det hjelp å få. GodeValg hjelper deg, avslutter damene bak GodeValg.


Les også: Skal du ta master eller holder det med bachelor?

 MOTIVASJONSTIPS:


Tenk at det å studere er en fin og morsom tid. Du tar fatt på et studie som du har valgt fordi det interesserer deg. Du skal lære masse nytt. Du kommer til å treffe nye mennesker, og få mange nye venner.

Finn frem til din indre motivasjon. Altså velg ut i fra hva DU vil, ikke etter hva omgivelsene forventer eller ønsker.

Ha et klart mål. Hva er grunnen til at jeg velger å studere? Stiller du deg det spørsmålet, vil du kanskje se at det er flere grunner til at du velger å studere. Det kan for eksempel være at du ønsker en karriere, du ønsker å lære og få kunnskap, du ønsker en sikker økonomi, du ønsker trygghet med det å få jobb, eller du ønsker å bli identifisert med en yrkestittel.

Sett deg grundig inn i hva studiet innebærer av fag og emner, i tillegg til hvordan studiet er lagt opp, og hva jobbalternativene er. Da får du ingen store overraskelser