En studie viser at like mange studenter hopper av nå som før kvalitetsreformen ble innført i 2003.

30 prosent av bachelor-studentene innen samfunnsfag, humaniora, matematikk og naturvitenskap  hopper av studiet etter fire år, skriver Forskerforum.

- Reformen har ikke greid å gjøre noe med andelen som slutter helt. Det er ingen forskjell i andel av de som slutter, men det er en nedgang i de som skifter fra det universitetet de begynte på, forteller forsker Elisabeth Hovdhaugen ved Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (Nifu) til Forskerforum. 

Kvalitetsreformen skulle gi tettere oppfølging av studentene, nye eksamens- og evalueringsformer, ny studiestøttordning og økt internasjonalisering, reformen ble innført i 2003.

LES OGSÅ - Følte meg som en quitter

Hovdhaugen har sett på både antallet som avbryter studiumet og hvor mange som bytter etter å ha startet på et bachelorstudium innen fagretningene samfunnsdag, humaniora eller matematiske- og naturvitenskapelige fag.

 

Større risiko


Studien sammenligner to kull ett som startet på studiene i 1999, før kvalitetsreformens inntreden, og et kull som startet i 2003, rett etter at kvalitetsreformen ble innført.


– Vi vet fra tidligere studier at det er visse grupper som har større risiko for slutte i utdanning enn andre: De som er eldre, de med svake karakterer og de med lav sosial bakgrunn. Men det er ganske sammensatte grunner til hvorfor folk slutter og vi har tidligere funnet at mange har fått seg jobb i stedet. Det virker som om det er mange utfordringer, men at det er én ting som har fått begeret til å renne over, forteller Hovdhaugen.


 

Dyrere jo lengre tid det går

Det er en økning i andelen studenter som slutter rundt det tidspunktet graden skulle vært avsluttet, og at årsaken muligens kan være at studenten føler seg mislykket siden vedkommende ikke har greid å bli ferdig på forventet tid.


- Bruker man mer enn normert tid øker risikoen for å slutte. Det kan henge sammen med at man syns det er vanskelig. Det blir også relativt sett dyrere jo lengre tid du studerer, fordi du ikke kommer ut i jobb og får lønn.