Verdens utdannede befolkning kommer til å gjennomgå store forandringer framover.

Det er i ferd med å skje en stor endring i verdens utdannede befolkning. Det man ser nå er at stadig flere tar høyere utdanning i lavinntektsland. USA og Europa har tidligere dominert med å ha den høyeste utdannede befolkningen, men nå kommer land som Kina, Brasil, Russland og Sør-Afrikas inn på oppløspssiden, skriver Forskerforum.

¨- Andelen i verden av høyt utdannede fra OECD-land, er i ferd med å reduseres, sier Andreas Schleider, som leder OECDs avdeling for utdanningsstatistikk, til University World News.

Antall høyt utdannede fra land som er medlem i OECD (Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling), er i ferd med å bli redusert fordi det er i ferd med å bli for dyrt for folk å ta høyere utdanning.

- En hypotese er at høyere utdanning har blitt så dyrt for folk i land som USA, at den globale fordelingen av høyt utdannede har endret seg, sier Schleide

Ifølge tall fra OECD har Kina, med sine 255 millioner innbyggere med høyere utdannelse 12 prosent av den utdannede befolkningen i høyt utviklede land  med en voksende økonomi. Japan har 11 prosent av den utdannede befolkningen, mens Brasil har fire prosent. Storbritannia har fem prosent, Sør-Korea ligger nesten likt med Tyskland, som har 4,6 prosent. Frankrike og Canada har hver 3,6 prosent av verdens utdannede befolkning.