(StudentTorget.no): 
 
En forskergruppe fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) har avdekket at studier ikker så lønnsomt som man tidligere hadde trodd, og at effekten av utdanning er overdrevet.

- Hovedfunnet vårt er at forskere har overestimert betydningen av utdanning på lønn.
I tidligere studier har forskere brukt årlig lønn eller inntekt opptjent over noen få år, og ikke inntektshistorien gjennom hele yrkeslivet. De fleste er enig om at det er livstidslønn som er mest relevant, sier Manudeep Bhuller, forsker i Statistisk sentralbyrå, til Teknisk Ukeblad.

Grunnen til at de har gått over til å bruke livstidslønn i analysene sine er at mennesker med ulik utdanning har flere forskjellige lønnsprofiler gjennom årene.

Ved å bruke livstidslønnen i forskningen viser det seg at avkastningen av utdanning er relativt lav sammenlignet med tidligere studier.

– Den enkleste statistiske metoden vi har brukt gir en avkastning på 2,5 prosent for ett år mer utdanning, mens tidligere studier har funnet en avkastning på rundt fem prosent. En annen metode, der vi sammenlikner forskjeller i lønn mellom tvillingpar og dermed kontrollerer for uobserverbare familiekjennetegn ved individene, viser en avkastning på 1,9 prosent. Andre studier har vist en avkastning på fire prosent, sier forskeren.