(StudentTorget.no):

I kjølvannet av terrorhandlingene 22. juli har Kunnskapsdepartementet besluttet at det skal innføres en midlertidig ordning med gradert sykestipend for studenter i undervisningsåret 2011- 2012.

Til nå har man måtte være 100 prosent studieufør og ikke kunne tatt noen eksamener for å kunne motta sykestipend. Noe som har vært uheldig for studenter som ikke kan yte 100 prosent, men likevel vil ta studiepoeng.

Sykestipend betyr at lån gjøres om til stipend når du blir syk i en periode du får støtte fra Lånekassen.

Gradert sykestipend omfatter studenter og elever som blir 50 prosent sykmeldt eller mer, og det gis sykestipend tilsvarende sykmeldingsprosenten.
Innføringen av gradert sykestipend skal  bidra til at overlevende og berørte av terrorhandlingene har mulighet til å være studenter i så stor grad som mulig.

 

Vil ha permanent ordning

-Vi ser ingen grunn til at ikke studenter også skal kunne være deltidssykemeldte, slik som arbeidstakere. Hvis man klarer å holde en viss studieprogresjon mens man er syk er dette bra både for studenten og for samfunnet, sier leder for Norsk studentorganisasjon (NSO) Kim Kantardjiev.


Den nye ordningen skal foreløpig kun gjelde i 2011 – 2012, noe han synes er problemstisk.

- Det er ingen automatikk i at en blir frisk av traumatiske opplevelser etter et år. Derfor anbefaler vi regjeringen å gjøre ordningen permanent, sier studentlederen.

Sykestipend-beløpet er det samme som man ville fått i lån og stipend til sammen i den perioden man er syk.