Et opplagt men ofte oversett nøkkelelement for å oppnå suksess med skolearbeid, arbeidsliv eller i privatlivet er evnen til å skille mellom «Jeg kan ikke» og «Jeg vil ikke».

Som regel, når noen «ikke kan» gjøre noe, er det fordi han eller hun mangler ferdigheter til å gjennomføre det. Når noen «ikke vil» gjøre noe, er det fordi han eller hun mangler vilje til å gjennomføre det.

Journalisten Geoffrey James står bak verdens mest besøkte salgsorienterte artikkelspalte, «Sales Source» på nettsiden Inc.com. Han gir oss noen eksempler på hvordan en slik innstilling kan være avgjørende for å oppnå suksess i hva man ønsker å oppnå.

 

Kan du ikke?

«Jeg kan ikke gjøre denne jobben.» Dette betyr at du for øyeblikket mangler kompetanse til å utføre denne oppgaven.

«Jeg vil ikke gjøre denne jobben.» Dette betyr at du har bestemt deg for ikke å utføre denne oppgaven, selv om du kunne hvis du ville.

Selv om det skillet synes ganske klart, vil nok mange si «Jeg kan ikke» når de egentlig mener «Jeg vil ikke», slik som i disse eksemplene:

«Jeg kan ikke avslutte jobben min og starte min egen virksomhet.»

«Jeg kan ikke skrive denne eksamensoppgaven.»

«Jeg kan ikke slutte å røyke. Det er bare for vanskelig.»

Når man bevisst eller ubevisst erstatter «Jeg vil ikke» med «Jeg kan ikke», er det fordi det gjør at man slipper enkelt unna.

Fordi aktiviteten er noe de «ikke kan» gjøre, kan det heller ikke forventes at man skal gjøre det. På denne måten gjør man sine egne nederlag om til noe som egentlig ikke er ens egen feil.


 

Eller vil du ikke?

Det som kjennetegner de som klarer å oppnå de målene man setter seg bruker «Jeg kan ikke» som et signal om at de trenger å forbedre en ferdighet. Samtidig bruker de «Jeg vil ikke» om situasjoner hvor de har tatt en bevisst avgjørelse.

«Jeg kan ikke utføre denne jobben, så jeg må lære meg hvordan man gjør det.»

«Jeg kan ikke forstå hvordan jeg skal skrive denne semesteroppgaven, så jeg blir nødt til å lese mer.»

«Jeg vil ikke droppe treningen, fordi jeg ønsker å være sunn og se bra ut.»

Når man ser slike eksempler svart på hvitt er det ganske innlysende hva som er den mest produktive og fornuftige innstillingen.

Det er tydelig at ved å bruke «Jeg kan ikke» og «Jeg vil ikke» riktig, tar man ansvar for sine handlinger i stedet for å lage unnskyldninger kun vil føre til at man beveger seg stadig lengre fra det målet man ønsker å oppnå.

Hvis du fokuserer på å ha denne innstillingen i et par uker vil du kunne se hvor langt en slik mindre justering vil kunne hjelpe deg i å nå målene dine. Mest sannsynlig vil du innse at dette er noe du burde ha i bakhodet i resten av studietiden, arbeidslivet og ellers i livet.