(Campus):

Forskning:

Felles forskning

 
2013 er året der forskning endelig blir mer tilgjengelig. Internett gjør det enklere å finne forsøkspersoner, samt dele og gjenskape eksperimenter, som igjen fører til lavere kostnader og mer effektiv forskning. Ved å dele forskningsresultater kan man spille videre på hverandres arbeid.
 
Næringsliv:

Tre globale vinnernæringer 

 
I følge en BI-studie, har Norge utviklet tre globale næringer - offshorenæringen, den maritime næringen og sjømat. - Fremtidens norske næringsliv må være kunnskapsbasert, endringsdrevet, globalt og miljørobust, sier Professor ved Handelshøgskolen BI, Torger Reve til forskning.no.
 
 
Teknologi:

Personlig radar

 
I 2013 vil ulike radarer dukke opp i nye sammenhenger. De finnes allerede som ryggealarm på nye biler, men snart dukker de også opp i smarttelefoner, innbruddsalarmer og for å holde styr på barn. Ved University of Catalonia har de også funnet en metode for å bruke radar til å oppdage brystkreft. University College i London har utviklet en teknologi der radaren fungerer som bevegelsessensor, for eksempel i innbruddsalarmer. Og ved IDCAST i Ohio utvikler de en metode for å bruke smarttelefonen som radar.  
 
 
Biologi:

Høyhastighets forskning

 
Med et digitalt mikroskop, utviklet ved Leicester University, som kan skanne hundre bilder i sekundet, kan forskere se biologiske prosesser i høy hastighet. De planlegger å bruke den til å studere cellemekanismer under hjernens lagring av minner.
 

LES OGSÅ: Nytt Campus ute nå!

 
Medisin:

Resirkulert blod 

 
Oppfinnelsen HemoSep, utviklet på University of Strathclyde, samler opp blodet som går til spille under operasjoner, og begrenser behovet for blodoverføringer.
 
 
Religion/psykologi/historie/medisin:

Religion under kniven

 
Et tverrfaglig studie kombinerer psykologi, nevrologi og historie for å studere tro og erfaringer. I følge forskere på Harvard har de som gjerne følger magefølelsen større sjanse for å tro på gud, mens de mer reflekterte gjerne er ateister. Også ved Cornell University og Calvin College i USA har de funnet at vår forståelse av en gud styres av vår egen intuisjon, og at vi har vanskelig for ikke å se for oss Gud som en person, og dermed menneskeliggjøre det overnaturlige.
 
 
Medisin:

Røykevaksine

 
På Cornell University har forskere utviklet en vaksine som nøytraliserer nikotineffekten. Vaksinen endrer strukturen i visse leverceller, og får dem til å produsere antistoffer som nøytraliserer nikotinet.
 
 
Medisin: 

Dyrker organer

 
Ved universitet i hele verden jobbes det for å begrense behovet for organdonorer. De vil heller dyrke organene fra stamceller. Både på Karolinska institutet i Stockholm og på Harvard har de lyktes med å lage nye luftrør med stamceller. I 2013 håper de å ta et godt steg videre med å fremstille lever og lunger.
 
LES OGSÅ: 
 
Psykologi:

Hemmende oppvekst

 
Det som i dag er vanlig barnestell kan være et hinder for utviklingen av hjernen. Psykologiprofessor Darcia Narvaez, fra University of Notre Dame, sikter til at mange slutter å amme tidlig, at barnet isoleres på eget rom, skrikekurer for at babyen skal sovne alene og at kun én voksen tar seg av omsorgen. Studier viser at rask respons, når barnet for eksempel gråter, virker positivt på bevissthetsutviklingen. Positiv berøring påvirker stressfølsomhet, impulskontroll og empati. Fri lek i naturen har positiv effekt på sosiale ferdigheter og aggresjon, og flere omsorgspersoner styrker IQ, empati og evnen til å takle vanskelige situasjoner.
 

LES OGSÅ: Sett treningsmål for 2013

 
Psykologi:

Snill = lykkelig

 
Barn som forsøker å gjøre gode gjerninger er både lykkeligere og har en større tendens til å inkludere andre barn. Forskerne, fra University of British Columbia i Vancouver og University of California, mener den økte aksepten for andre kan være viktig for bekjempelsen av mobbing.
 
 
Psykologi:

Mental catwalk

 
- Vi er i ferd med å sette sykdommen som norm og det normale som unntaket, sier professor Lars Fredrik Svendsen ved UiB. Han mener at de psykiatriske diagnosetersklene senkes slik at flere fremstår som avvik, mens det normale til slutt blir like uoppnåelig som supermodellene på catwalken. Svendsen mener at det er for enkelt å bli diagnostisert for depresjon, da det tilhører de mest alvorlige sykdomskategoriene til Verdens helseorganisasjon, regnet som like invalidiserende som blindhet og Downs syndrom. - Det er lett å gjøre ens diagnose til ens identitet, og glemme det diagnosen ikke forteller, nemlig de positive ressursene som bor i et individ, sier han til UiBs nettsider.
 
 
Psykologi:

Hjernen er en tidsmaskin

 
Har du mange levende minner fra fortiden, er du sannsynligvis også god til å forestille deg hva som kan skje i fremtiden. – Evnen til å hente frem levende minner og evnen til å forestille seg fremtiden gjøres stort sett av de samme prosessene i hjernen, og i de samme hjernestrukturene, forteller professor Anders Fjell ved Psykologisk institutt på UiO.
 
 
Teknologi/undervisning: 

Lærerobot

 
I Sør-Korea planlegger de å innføre roboter i alle sine 8400 barnehager. Robotene kan styres fra lærere i andre rom, og skal hjelpe barn med spesifikke problemer. Ved Edinburgh University har de utviklet en robot som lærer gjennom interaksjon med barn, slik at den også kan spille fotball med barna i pausene.
 
 
Arbeidsliv:

Altruisme

 
I følge en studie fra Harvard, Wharton og Yale lønner det seg å hjelpe andre på jobb. Gjør du noe for andre, vil du nemlig føle at du har mer tid til dine egne oppgaver også. Når forsøkspersonene hjalp andre følte de seg også bedre i stand til å ta seg av sine egne gjøremål. Men når de fikk massasje, følte de at de heller kastet bort tiden og ble stresset.
 

LES OGSÅ: Disse studentene har flest seksualpartnere

 
Humaniora/samfunnsfag/miljø:

Tverrfaglig klimaforskning

 
Forskningsrådet ønsker å stimulere til kreative og dristige prosjekter og nye aktører i klimaforskningen. Særlig fra samfunnsfag og humaniora. Tre millioner lyses ut, og en workshop holdes 27. februar.
 
 
Arbeidspsykologi:

Små avbrytelser, store følger

 
En studie fra Michigan State University viser at selv kortvarige avbrytelser kan ha en overraskende stor innvirkning på evnen til å gjennomføre en oppgave. Under studien fikk 300 forsøkspersoner ulike tester på en datamaskin. Noen ble avbrutt, og selv om avbrytelsen varte i under tre sekunder, hadde disse dobbelt så stor risiko for å gjøre feil i resten av oppgavene.
 
 
Språk:

Banner om sex og dritt

 
Den danske språkforskeren Marianne Rathje mener at ungdommer ikke banner mer enn andre, men med andre typer banneord. Der voksne tyr til religiøse ord, bruker ungdommer banneord som handler om sex og avføring, skriver forskning.no.
 
 
Samfunnsfag:

Kina vs. Norge

 
Det anstrengte forholdet mellom Kina og Norge bremser forskningssamarbeidet. Siden Liu Xiaobo ble tildelt Nobels fredspris i 2010, har norske forskere opplevd å bli nektet visum uten oppgitt grunn, kinesiske forskere har blitt satt i husarrest etter samarbeid med nordmenn, og involveringer fra politikere og diplomater i de to landene blir blokkert, skriver forskerforum.no.
 
 
Politikk:

Kvinner får mer tyn

 
Menn slipper letter unna politiske skandaler, i følger Tobias Bromander ved Linnéuniversitetet. Han gikk gjennom 92 skandaler og fant ut at kvinner generelt får hardere medfart. Kjønn forklarer ikke alt, men er en betydelig faktor, i følge forskeren.
 

LES OGSÅ: Slik skaper du din egen flaks

 
Samfunnsfag:

Kina overtar verden

 
Kina og India blir økonomiske supermakter og endrer hele maktbalansen, hevder den svenske innovasjonsprofessoren Christina Chaminade. - Internasjonale bedrifter fra de tradisjonelle industrilandene flytter sine forsknings- og utviklingsavdelinger til framvoksende regioner i Asia. Land som Kina og India nøyer seg ikke lenger med å kopiere vestlig teknologi og produsere varer for vesten, men satser enorme summer på forskning og bygger sterke kompetansemiljøer, sier Chaminade til forskningsrådet.no.
 
 
Media:

Hologram-comeback

 
2013 blir året der store musikere gjør comeback «live» som hologram. Amerikanske X-factor planlegger også å kjøre duetter med hologrammer av avdøde stjerner.
 
 
Media:

3D uten briller

 
På Seoul National University har de utviklet en teknologi som gjør 3D uten briller mulig. Noe som også kan gjøre det mulig å se 3D uten påfølgende hodepine.
 
 
Sosiologi:

Kjønnsforskjeller en myte

 
Det er ingen forskjell i lederstil mellom mannlige og kvinnelige ledere, ifølge Anne Grethe Solberg, som har skrevet doktorgrad om kjønn og innovasjonsledelse. – Lederstil kan være uavhengig av biologisk kjønn. Menn og kvinner praktiserer ikke forskjellige typer ledelse, sier hun til forskning.no.
 
 
Næringsliv:

Individuell lønn

 
I dagens økonomi blir individuelle ferdigheter, kunnskaper og relasjoner stadig viktigere, mens prosentandelen fysisk kapital har minket dramatisk de siste tretti årene, viser studier av Trond E. Olsen fra NHH og Ola Kvaløy fra UiS. Dette fører også til mer individuell prestasjonsbasert lønn. Når arbeiderne sitter med unike menneskelige verdier, blir forhandlingsmakten flyttet til arbeidstakerens favør.
 
 
Kilder: Forskning.no, Forskningsrådet, forskerforum.no, uio.no, ntnu,no, uib.no, wired.com, time.com
 
Denne saken ble først publisert i Campus #1 2013
 

LES OGSÅ: Store spørsmål - enkle svar