(StudentTorget.no):

Som StudentTorget tidligere har skrevet, har den kontroversielle muslimske organisasjonen Islam Net søkt om å etablere seg som studentforening ved Universitetet i Oslo. Denne søknaden er nå avslått. 
 
– Søknaden bryter med Universitetets verdisett, sier rektor Ole Petter Ottersen til studentavisen Universitas.
 
 

- Kjønnsdiskriminerende

 
I avslagsbrevet kommer det fram at UiO mener organisasjonen er kjønnsdiskriminerende.
 
«Det anses utvilsomt at Islam Net sin kjønnssegregerte praksis og holdninger til andres religiøse overbevisning og seksuelle legning, står i strid med UiOs Serviceerklæring som skal sikre et trygt og inkluderende læringsmiljø.»
 
UiO viser også til episoder hvor Islam Net har krevd at kvinner og menn må benytte ulike innganger og sitte på utvalgte plasser under deres arrangementer. 
 
«Slik kjønnssegregert bruk av lokaler vurderes som en kjønnsdiskriminerende handling, og vil således være i strid med Serviceerklæringen for UiO. En slik praksis vil videre være i strid med våre Retningslinjer for studentforeninger som bruker lokaler ved UiO», skriver UiO i avslagsbrevet. 
 
Rektor Ole Petter Ottersen sier søknaden fikk avslag fordi Islam Net ikke tilfredsstiller kravene for studentorganisasjoner. 
 
– Vi er veldig opptatt av at det skal være et trygt og inkluderende læringsmiljø på Universitetet og at foreningene skal ivareta vesentlige verdier som åpenhet, inkludering, toleranse og likestilling. Vi mener at denne søknaden bryter med det som er vårt verdisett, som er klart formulert i vår Serviceerklæring, sier rektoren til Universitas. 
 
Leder for organisasjonen, Fahad Qureshi, mener avslaget vitner om at Islam Net blir forskjellsbehandlet.
 
– Det er det ikke noe tvil om at vi blir. Det kan hende at de har basert sin avgjørelse på kritikk de har lest i mediene og fordi de ikke ønsker et negativt fokus på skolen, så vil de ekskludere oss og diskriminerer oss på bakgrunn av det, sier Qureshi. 
 
Han ønsker nå å klage på vedtaket.
 
– Jeg synes det er veldig trist at UiO helt vilkårlig har samlet sammen masse ting helt ut av kontekst, for så å gi avslag til oss. De har tatt en beslutning uten i det hele tatt å ha snakket med oss. Hvis de hadde gjort det tror jeg vi kunne ha oppklart en del misforståelser som kommer til syne i det brevet, sier Qureshi til Universitas.

LES OGSÅ: Islam Net vil etablere seg på UiO