(StudentTorget.no):

Skal du gjøre det bra i arbeidslivet er du nødt til å ha visse ferdigheter. Dette er ferdigheter som sannsynligvis ikke vil stå på noen læreplan eller vil bli omtalt på forelesning, men som du likevel bør gjøre en innsats for å lære deg i løpet av studietiden. Under kan du se en liste over ni viktige ferdigheter som du kan tilegne deg mens du er student, satt sammen av det amerikanske nettstedet About.com.


1. Lær deg å bli uavhengig

Som ung student kan det være fristende å søke råd hos mamma og pappa hver gang man støter på den minste lille utfordring. Dette bør du slutte med! Ikke ty til foreldrene dine hver gang du krangler med romkameraten din, eller når du føler deg urettferdig behandlet av læreren. Med mindre det er snakk om et virkelig alvorlig problem, bør du la være å blande inn foreldrene dine. Forsøk heller å finne ut hvilke kanaler du må gå igjennom for å løse problemet, lag en plan og ordne opp selv.

Hvorfor? I arbeidslivet er du nødt til å være din egen talsmann. Lærer du deg dette tidlig vil du være en ekspert på dette når du starter i din første jobb.


2. Lær deg å be om råd

Selv om du er uavhengig betyr ikke det at du ikke kan spørre foreldrene og lærerne dine om råd og innspill. Som en uavhengig person kan du høre på rådene deres og deretter vurdere om du vil følge dem eller ikke.

Hvorfor? Venner du deg til å be foreldre og lærere om råd vil det bli enklere å be kommende mentorer om råd når du begynner å jobbe. På samme måte som med foreldrene og lærerne dine, vil det også når du tar imot råd fra mentorer i arbeidslivet være opp til deg om du vil følge dem eller ikke.


3. Lær deg å ta imot tilbakemeldinger

Det er ikke alltid hyggelig å få tilbakemeldinger fra lærere, men du bør likevel alltid bruke slike tilbakemeldinger til å forbedre arbeidet ditt. Husk at lærerens kritikk som oftest er ment å være til hjelp, han/hun gjør det ikke for å være slem.  

Hvorfor? Lærer du å ta imot tilbakemeldinger og kritikk kan dette hjelpe deg gjennom en negativ medarbeidersamtale med en kommende sjef. Hans/hennes tilbakemeldinger er ikke nødvendigvis like velmente som feedbacken du fikk fra lærerne dine, men du kan likevel bruke tilbakemeldingene til å gjøre positive endringer i måten du arbeider på.
 

LES OGSÅ: Jukserekord ved norske utdanningsinstitusjoner


4. Lær deg å gjøre gode forberedelser

Allerede på universitetet bør du innarbeide en god vane med å alltid komme forberedt til møter, enten det er til en forelesning eller en veiledningstime. Har du for eksempel fått i oppgave å lese et konkret kapittel før en forelesning bør du gjøre det.

Hvorfor? Dette er en ferdighet du vil få god nytte av i jobbsammenheng. Dine fremtidige sjefer og kolleger vil sette stor pris på en flittig medarbeider.


5. Lær deg å si nei til festligheter

Det kan av og til være fristende å gå på fest kvelden før man har en tidlig forelesning. Å være fyllesyk og trøtt er vel ikke så farlig tenker du kanskje. Sannheten er imidlertid at dette vil ha en negativ innvirkning på prestasjonen din.

Hvorfor? Som student tenker man ”er jeg i skikkelig dårlig form kan jeg jo bare gjemme meg på bakerste rad i klasserommet”. Slik fungerer det ikke i arbeidslivet. Der forventes det ikke bare at du skal være til stede, men også at du presterer godt.


6. Lær deg å være påståelig

Du får ikke det du ønsker deg hvis du ikke ber om det. Synes du for eksempel at du har fått en lavere eksamenskarakter enn det du fortjener bør du ta kontakt med læreren din. Forklar hvorfor du føler deg urettferdig behandlet og legg frem bevis som underbygger påstanden din. Husk imidlertid på at dette ikke nødvendigvis alltid vil fungere. Vær forberedt på å svelge et nederlag.

Hvorfor? I en fremtidig jobb kan du bli nødt til å be sjefen din om en lønnsforhøyelse eller forfremmelse. Da er det nyttig å vite hvordan du kan argumentere for å få det du ønsker deg.


7. Lær deg å be om hjelp

Har du problemer med en skoleoppgave kan du be læreren din om hjelp og veiledning. Still spørsmål under forelesningene, delta på ekstraundervisning og spør medstudenter om råd.

Hvorfor? I arbeidslivet kan du kanskje ikke be om en veiledningstime eller få ekstraundervisning når du sliter med noe, men det er likevel fullt mulig å spørre om hjelp hvis du ikke forstår en arbeidsoppgave. Det er bedre å be en kollega om hjelp enn å gjøre unødvendige feil som kan forsinke et prosjekt og øke bedriftens utgifter.


8. Lær deg å løse problemer og å tenke kritisk

Når problemer oppstår kan det virke fristende å vente på at noen andre skal løse dem. Gjør du dette vil du gå glipp av mange gode muligheter til å styrke dine problemløsningsevner og dine evner til å tenke kritisk. Det du heller bør gjøre er å ta saken i egne hender. Identifiser problemet, tenk igjennom ulike løsninger og evaluer dem for å komme frem til det beste alternativet. Jo mer du øver på dette, dess flinkere blir du.

Hvorfor? De fleste arbeidsgivere setter stor pris på ansatte som er flinke til å løse problemer. Dessuten vil det bli vanskelig å klare seg uten disse ferdighetene i det daglige livet.


9. Lær deg å disponere tiden fornuftig

Som student har du stadig oppgaver som skal leveres inn. Alt skal være ferdig innen en bestemt tidsfrist, ellers kan det få negative konsekvenser for karakteren. Det er dumt å få lave karakterer på grunn av dårlig tidsplanlegging. Er du for eksempel en person som pleier å utsette eksamenslesingen og alltid ender opp med å sprenglese de siste dagene før eksamen? Da bør du bli bedre på å disponere tiden.

Hvorfor? Er du alltid ferdig med prosjektarbeidene dine i tide vil du både imponere sjefen, og samtidig senke stressnivået ditt. Dessuten, hvis du aldri klarer å holde en tidsfrist vil du etter kort tid kunne stå i fare for å miste jobben.
 

(Kilde: About.com)

Klikk her for å se studentrabatter i Norge