(StudentTorget.no):

I den årlige studentundersøkelsen Studiebarometeret har respondentene for første gang svart på spørsmål rundt varslingssystemer ved trakassering. Resultatene, som nylig ble presentert av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT), viser at utdanningsinstitusjonene har gjort en dårlig jobb med informasjon om temaet overfor studentene.

 

– Over 175 000 norske studenter vet ikke hvor de skal henvende seg når de blir utsatt for seksuell trakassering, det er katastrofalt. God informasjon om hvordan studenter varsler når de opplever kritikkverdige forhold burde være helt grunnleggende for. Dette gir dessverre institusjonene et dårlig rykte som uprofesjonelle studie- og arbeidsplasser, sier Håkon Randgaard Mikalsen, leder av NSO.

Samtidig oppgir under en tredjedel at de har fått informasjon om varslingssystemet fra utdanningsinstitusjonen. Men undersøkelsen viser at det er store forskjeller mellom institusjonene om hvor godt de har nådd ut med varslingsrutinene sine. Færre enn 20 prosent av studentene på åtte institusjoner svarer at de hadde fått informasjon om varsling, mens på åtte andre institusjoner sier over 60 prosent at de har fått den informasjonen.

 

– Det er institusjonene selv som skal håndtere varslingssaker og vurdere reaksjoner. Mange universiteter og høyskoler har tatt situasjonen på alvor, men Studiebarometeret viser at alle må gjøre mer for at informasjonen om varslingsrutiner kommer frem til studentene og blir fanget opp. Jeg forventer en betydelig fremgang til neste Studiebarometer, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.

 

LES OGSÅ: Mange #metoo-saker ved norske høgskoler og universiteter

 

Må være lav terskel for å varsle

– Ingen studenter skal måtte oppleve trakassering, men når det likevel skjer må det være lav terskel for å varsle. Når så mange svarer at de ikke har fått informasjon om systemer for varsling ved trakassering betyr det at universitetene og høyskolene har en jobb å gjøre, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

 

Hun understreker også at eventuelle tilfeller av trakassering skal følges opp skikkelig.

 

– Det har vært flere kjente saker om trakassering på universiteter og høyskoler de siste årene. Det er for mange, både kvinner og menn, ansatte og studenter, som har opplevd ting som ikke skal skje. For å få gjort noe med dette må alle være kjent med hvordan de kan varsle og hvordan slike saker skal følges opp av universiteter og høyskoler, sier Nybø.

 

Vil ha lovfestet nulltoleranse

Mikalsen mener vi må se til lovverket ved grunnskoler og videregående skoler.

– Der er det, gjennom opplæringsloven, lovfestet nulltoleranse for seksuell trakassering. NSO forventer at utdanningsinstitusjonene iverksetter strakstiltak for å forbedre disse tallene, og utdanningsminister Iselin Nybø må revidere lovverket omgående, fortsetter Mikalsen.

 

Kunnskapsdepartementet skriver i en pressemelding at det er lovfestet at studenter og ansatte skal ha fullt forsvarlig lærings- og arbeidsmiljø. Alle universiteter og høyskoler skal jobbe med å forhindre at trakassering skjer, at det er tydelige rapporteringskanaler og at henvendelser om trakassering følges skikkelig opp.

 

Om Studiebarometeret:

Den nasjonale studentundersøkelsen Studiebarometeret ble gjennomført for sjette gang høsten 2018. Over 31 000 studenter svarte på undersøkelsen, noe som utgjør en svarprosent på 48. Undersøkelsen dekker så godt som alle norske universiteter og høyskoler og totalt inngår 1796 studieprogrammer.

 

Den nasjonale studentundersøkelsen og arbeidet med nettportalen www.studiebarometeret.no utføres av NOKUT på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

 

Klikk her for å se studentrabatter i Norge

Trainee Sørvest

AKTIVE STILLINGER:

 

IVAR IKS: Trainee Byggleder / Prosjektleder VA-anlegg

Qualisoft: Trainee Business Consultant

Grensesnitt: Front-End Trainee Utvikler

Conta: Front-End Trainee Utvikler

Flere stillinger vil publiseres fortløpende. 

 

LES MER OM TRAINEE SØRVEST OG SØK HER


Annonse:

 
Studer i Oslo, Bergen eller på nett. Les mer om våre bachelor-, master og årsstudier innen: