(StudentTorget.no):

– Målet er at lovforslaget kan vedtas denne våren slik at studenter på universiteter, høyskoler og fagskoler skal ha tilgang til et studentombud så raskt som mulig, fortalte forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) på Norsk studentorganisasjon (NSO) sitt landsmøte lørdag.

 

– Studentene har lenge kjempet for å få studentombudene på plass. Det har de lykkes med når regjeringen nå foreslår å lovfeste tilbudet, og det er jeg glad for, sier Nybø.


Skal være et lavterskeltilbud til studentene

Et studentombud er en uavhengig bistandsinstans som skal veilede studentene i forbindelse med klager og bidra til å løse saker på lavest mulig nivå. Ombudene gir studentene uavhengige og upartiske råd og bistand i saker som angår dem, for eksempel i spørsmål om studenters rettigheter og plikter.

 

– I tillegg har metoo-kampanjen tydelig vist behovet for å ha tilgang til et studentombud som kan bistå studenter som har blitt utsatt for seksuell trakassering eller andre former for krenkende handlinger, sier Nybø.

 

I dag har ti utdanningsinstitusjoner egne studentombud. Lovforslaget åpner for at mindre institusjoner kan samarbeide for å gi studentene sine tilgang til et studentombud.

 

LES OGSÅ: Marte (28) er studentbevegelsens nye leder

 

Ser fram til behandlingen i Stortinget

– Jeg håper dette bidrar til at terskelen for å melde fra om kritikkverdige forhold som seksuelle trakassering eller urettferdig behandling senkes. Det har oppstått situasjoner hvor det kan være vanskelig for studenter å melde fra til ansatte, eller organer ved institusjonen. Et studentombud gir alle studenter tilgang på en uavhengig person de kan få råd fra uten å være bekymret for eventuelle negative konsekvenser, sier Marianne Synnes (H).

 

– Studentombud er noe som har vært etterspurt lenge. Det er noe vi i Fremskrittspartiet tar på alvor, og jeg er veldig glad for at lov om studentombud nå legges frem, sier Roy Steffensen (FrP).

 

– Jeg håper dette lavterskeltilbudet bidrar til å gjøre hverdagen bedre for studentene våre. Et studentombud kan både være en støtte i enkeltsaker, men også personer som f.eks. utsettes for negativ sosial kontroll eller mobbing. KrF er opptatt av å løfte den samlede kompetansen til utdanningsinstitusjonene og dette vil være et viktig bidrag, sier Hans Fredrik Grøvan (KrF).

 

LES OGSÅ: En offensiv langtidsplan for et bærekraftig samfunn

 

Plikt til å forebygge og forhindre trakassering

Sammen med lovforslaget om studentombud, foreslår også regjeringen å tydeliggjøre universiteter, høgskoler og fagskolers plikt til å forebygge og forhindre trakassering. Det skal de gjøre gjennom preventive tiltak, for eksempel ved å ha klare retningslinjer for varsling. Dersom de oppdager at det har forekommet trakassering ved institusjonen, må de forhindre at det fortsetter.

 

– Ved å sikre tilgang til studentombud for studenter ved alle universiteter, høyskoler og fagskoler samtidig som vi tydeliggjør plikten de har for å forebygge og forhindre all trakassering, så styrker vi rettighetene til studentene, sier Nybø.

 

Klikk her for å se alle studier i Norge og utlandet

Master ved Hult International Business School

Du fortsatt søke! Studer i London, Boston, New York, San Fransico, Dubai eller Shanghai.
Velg mellom Master in Finance, Master in Internatonal Business, Master in International Marketing, Master in Business Analytics, og Master in Disruptive Innovation.

Pauline er kontaktperson i Norge for Hult International Business School. Hun kan svare på dine spørsmål, og kan hjelpe deg fra søknadsprosessen til du skal begynne. Fyll ut kontaktskjema dersom du har spørsmål eller ønsker å søke. Hun er også i Oslo av og til dersom du ønsker å møte henne for personlig oppfølging. 


Annonser:

 
Studer i Oslo, Bergen eller på nett. Les mer om våre bachelor-, master og årsstudier innen: