(StudentTorget.no):

– Målet er at lovforslaget kan vedtas denne våren slik at studenter på universiteter, høyskoler og fagskoler skal ha tilgang til et studentombud så raskt som mulig, fortalte forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) på Norsk studentorganisasjon (NSO) sitt landsmøte lørdag.

 

– Studentene har lenge kjempet for å få studentombudene på plass. Det har de lykkes med når regjeringen nå foreslår å lovfeste tilbudet, og det er jeg glad for, sier Nybø.


Skal være et lavterskeltilbud til studentene

Et studentombud er en uavhengig bistandsinstans som skal veilede studentene i forbindelse med klager og bidra til å løse saker på lavest mulig nivå. Ombudene gir studentene uavhengige og upartiske råd og bistand i saker som angår dem, for eksempel i spørsmål om studenters rettigheter og plikter.

 

– I tillegg har metoo-kampanjen tydelig vist behovet for å ha tilgang til et studentombud som kan bistå studenter som har blitt utsatt for seksuell trakassering eller andre former for krenkende handlinger, sier Nybø.

 

I dag har ti utdanningsinstitusjoner egne studentombud. Lovforslaget åpner for at mindre institusjoner kan samarbeide for å gi studentene sine tilgang til et studentombud.


 

LES OGSÅ: Marte (28) er studentbevegelsens nye leder

 

Ser fram til behandlingen i Stortinget

– Jeg håper dette bidrar til at terskelen for å melde fra om kritikkverdige forhold som seksuelle trakassering eller urettferdig behandling senkes. Det har oppstått situasjoner hvor det kan være vanskelig for studenter å melde fra til ansatte, eller organer ved institusjonen. Et studentombud gir alle studenter tilgang på en uavhengig person de kan få råd fra uten å være bekymret for eventuelle negative konsekvenser, sier Marianne Synnes (H).

 

– Studentombud er noe som har vært etterspurt lenge. Det er noe vi i Fremskrittspartiet tar på alvor, og jeg er veldig glad for at lov om studentombud nå legges frem, sier Roy Steffensen (FrP).

 

– Jeg håper dette lavterskeltilbudet bidrar til å gjøre hverdagen bedre for studentene våre. Et studentombud kan både være en støtte i enkeltsaker, men også personer som f.eks. utsettes for negativ sosial kontroll eller mobbing. KrF er opptatt av å løfte den samlede kompetansen til utdanningsinstitusjonene og dette vil være et viktig bidrag, sier Hans Fredrik Grøvan (KrF).


 

LES OGSÅ: En offensiv langtidsplan for et bærekraftig samfunn

 

Plikt til å forebygge og forhindre trakassering

Sammen med lovforslaget om studentombud, foreslår også regjeringen å tydeliggjøre universiteter, høgskoler og fagskolers plikt til å forebygge og forhindre trakassering. Det skal de gjøre gjennom preventive tiltak, for eksempel ved å ha klare retningslinjer for varsling. Dersom de oppdager at det har forekommet trakassering ved institusjonen, må de forhindre at det fortsetter.

 

– Ved å sikre tilgang til studentombud for studenter ved alle universiteter, høyskoler og fagskoler samtidig som vi tydeliggjør plikten de har for å forebygge og forhindre all trakassering, så styrker vi rettighetene til studentene, sier Nybø.

 

Klikk her for å se alle studier i Norge og utlandet