Vi jobber en del med miljø og renovasjon på festivaler. Spire Oslo har ansvar for renovasjon på by: Larm festivalen. Det er veldig gøy og en aktiv måte å bidra til et bedre miljø, sier Cari Anna King (22), som er leder i Spire Oslo.

Spire Oslo er et lokallag av Spire, som jobber med miljø og utvikling. Spire Oslo arbeider lokalt, og jobber dermed mest med universitetspolitikk i Oslo for tiden.

De holder ulike arrangementer og events hvert år. Nylig hadde de panelesamtale om klimarettferdighet.

– Vi arrangerer for det meste events og workshops. Nylig kom UiO med en tiårsstrategi for 2030, så da har vi jobbet en del med det fordi de ønsker innspill fra oss.

Vi har skrevet en alternativ strategi og kommer med forslag. Så dette er det vi har jobbet med dette semesteret innen universitetspolitikk, legger hun til.

 

Vil engasjere andre folk

Hun forteller at de stadig jobber med å få andre til å engasjere seg i temaene de jobber med, gjennom diverse arrangementer.

– Vi stiller spørsmål som er dagsrelevante, spesielt når det gjelder de klimastreikene som pågår nå. Det er en unik mulighet til å stille spørsmål til folk, og viktig å engasjere folk i både klimaspørsmålet og utviklingsspørsmålet, og hvordan dette angår dem.

 

 

Lærer å være en god leder

– Jeg har lært å lede et lokallag. Mine oppgaver som leder i Spire Oslo er fordeling av ulike oppgaver. Det å være en god leder er å delegere oppgaver, og bidra med at andre også engasjerer seg. Jeg vil også bidra med å lede Spire Oslo i riktig retning.

Jeg vil tro denne jobben vil være relevant, uansett hvilken karriere du havner i. Det å ta på seg en lederrolle, og ambisjon om hvordan noe skal se ut, er viktig, forteller hun.

 

 

Selv om engasjementet i en forening kan kreve mye tid og arbeid, anbefaler Cari Anna andre studenter å kombinere studietiden med foreningsarbeid.

Hun forteller at det beste med å være med i en forening, er å få muligheten til å engasjere seg i det hun brenner mest for, nemlig miljø.

– Jeg bruker mye tid her. Vi har møte en gang i uken, hvor vi planlegger ulike arrangementer og workshops om bærekraft. Jeg studerer utviklingsstudier, så dette er relevant og motiverende for meg, fordi dette er noe vi jobber med hele tiden under studietiden.

Cari Anna avslutter med å si at det viktigste er å velge noe som man virkelig brenner for, og å velge en forening som jobber med det man er interessert i på fritiden.