(StudentTorget.no):

 

Hvert år er det det samme gamle. Det blir kaldt og mørkt, og flere av oss kjenner oss tyngre i både kropp og sinn. Hvorfor føler vi det slik? Hva kan vi gjøre for å føle oss bedre? Psykolog Astrid Brænden gir oss svar.

 

Det er uenighet i forskningsmiljøet om vinterdepresjon er en lidelse eller ikke, og tilstanden er ikke definert som en klinisk diagnose, forteller psykologen.

 

I følge NHI.no sies det at omtrent 5-10% av befolkningen lider av vinterdepresjon i større eller mindre grad, så at det er mange som kjenner seg igjen er ikke så rart.

 

– Kjennetegnene på det som likevel kalles vinterdepresjon kan være de samme som ved milde til moderate former for depresjon, som for eksempel mindre energi, økt søvnbehov, nedsatt stemningsleie og sosial tilbaketrekking, forteller psykologen videre.

 

Symptomene på vinterdepresjon oppstår som regel på høsten og blir borte når våren kommer. Om det skulle bli vedvarende anbefales det å ta kontakt med fastlege eller psykolog.

 

Mindre lys og endringer i aktivitet kan bidra til vinterdepresjon

Psykologen forteller at mangel på sollys kan føre til vitaminmangel og forstyrrelser i døgnrytmen, som igjen kan gjøre oss trøtte og slitne. Produksjonen av det så kalte «lykkehormonet» serotonin kan reduseres ved mindre dagslys, noe som igjen kan bidra til økt trøtthet.


 

Videre forteller psykologen at forskjeller i aktivitetsnivå mellom sommer og vinter også kanskje kan være med å forklare forskjeller i humør mellom årstidene.

 

– En hypotese for hvorfor noen kjenner seg mer nedstemte enn andre om vinteren kan handle om at aktivitetsnivået deres endres eller reduseres i perioder med mørke og kulde. Det er kjent at sosialt samvær, trening og fysisk aktivitet er positivt for både vår psykiske og fysiske helse. Det er derfor lurt å fortsette med slike aktiviteter, selv om det kan kjennes mer utfordrende om vinteren, forteller psykologen.

 

Vinteren kan føre til at du er mer hjemme enn vanlig, noe som kan gjøre at du i større grad blir gående i dine egne tankemønstre enn når du er ute og nyter sommeren.

 

– I tillegg, ved at mange kanskje tilbringer mer tid hjemme i kjente omgivelser når det er kaldt og mørkt, og bruker mindre tid ute i mer uforutsigbare miljø, så kan vi få mindre ny og stimulerende input. Dette kan gjøre at vi lettere blir gående i egne tanker enn hvis vi hadde vært ute og tankene våre hadde blitt avledet og avbrutt av det som skjer rundt oss, forteller psykologen.


 

LES OGSÅ: 18 millioner til bedre psykisk helse hos studenter

 

Ikke vær redd for å strekke ut en hånd

Hvis du kjenner deg deprimert og har gjort det over lengre tid, anbefaler psykologen at du snakker med legen din om det og eventuelt oppsøker psykolog. Om man ønsker å snakke med er det alltid mulig å ringe Mental Helses hjelpetelefon på 116 123 for umiddelbar hjelp. Psykologen gir likevel noen enkle tips til å jobbe med vinterdepresjon.

 

– Først og fremst anbefaler jeg at du finner måter å være aktiv på, både fysisk og sosialt. Dette kan gi deg økt energinivå og annen stimuli enn hvis du hadde isolert deg hjemme, og begge deler kan hjelpe deg ut av tunge tankemønstre.

 

Psykologen anbefaler å komme seg ut på vinterstid, selv om det ikke frister eller kan føles tøft. Ta en tur ut i dagslys, ha gjerne godt med lys når du er inne og trekk fra gardinene på dagtid.

 

– Et siste tips er å opprettholde en god døgnrytme. Den enkleste måten å få til dette på er å stå opp til cirka samme tid hver dag. Selv om disse tipsene kan virke enkle og selvfølgelige, så kan de faktisk kjennes vanskelig ut å få til. Her er alt bedre enn ingenting. Klarer du for eksempel å være bare noen minutter mer sosial eller i aktivitet daglig, så er det en stor seier, forteller psykologen.

 

Klikk her for å se alle studier i Norge og utlandet