(StudenTorget.no):

 

Med den klassiske kortstokken, som består av 52 kort (og ofte ett par jokere), er mulighetene for hva man kan spille nær sagt endeløse. Likevel er det ikke til å komme unna at mange kortspill krever litt tid å sette seg inn i. Vi har derfor samlet fem kortspill, som er meget enkle å lære, og som fortsatt kan by på masser av hygge og spenning. I kortspillene nevnt under brukes jokere i utgangspunktet ikke, men man kan ta de i bruk om man vil. I så fall kan de brukes som et hvilket som helst kort man måtte ønske. 

 

Hopp i havet

«Hopp i havet» kan spilles med to eller flere spillere. I dette spillet er det om å gjøre å samle flest «stikk», altså fire kort med samme verdi (for eksempel alle femmerne), innen spillet er slutt. Alle spillere tildeles først sju kort til å ha på hånden. Resten av kortene legges hulter til bulter utover et bord med bildesiden ned. Området på bordet med disse kortene kalles for «havet».


Når man har sin tur, kan man henvende seg til hvilken medspiller man vil. Man må spørre vedkommende om et kort av samme nummer som man sitter på selv. Har du for eksempel én eller to konger fra før, kan du høre om vedkommende har en konge. Om ja, må han/hun gi deg kongen (eller kongene, om vedkommende har flere konger). Når du lykkes i å få kortet du spør etter, er det din tur på nytt. Du kan da spørre en annen medspiller, eller den samme som du nettopp spurte, om et kort på ny. Når personen du spør ikke har kortet du spør etter, svarer vedkommende «hopp i havet». Da må man trekke et tilfeldig kort fra «havet», og deretter er det nestemann sin tur.


 

For hver gang man får et stikk (fire like), legger man de samlet til siden, med bildesiden opp slik at alle kan se. Spillet holder på helt til én av spillerne går tom for kort, eller til alle kortene i havet har blitt plukket opp. Deretter kårer man vinneren basert på hvem som har flest stikk.

 

LES OGSÅ: Kort- og brettspill du kan kose deg med i helgen

 

Gris

Denne klassikeren kan spilles med tre elle flere spillere. Spillet fungerer som en runddans av å sende kort til hverandre, og hver spiller prøver å samle opp seks kort av samme tegn (kløver, spar, ruter eller hjerter). Taperen får én bokstav etter hver ferdigspilte runde. Første gang man taper en runde får man en «G», neste gang en «R». Den sammenlagte taperen blir den første spilleren som får alle bokstavene, «G-R-I-S».

 

Alle spillere starter med 6 kort på hånden. Resten av kortstokken legges til side med bildesiden ned. Alle spillere har tur på likt når man spiller gris. Alle velger seg ut ett kort de ikke er interessert i på forhånd. Deretter legger man dette kortet ned på bordet. Når alle spillerne er klare skyver alle sitt kort samtidig over til spilleren på sin venstre side (pass på at kortet er vendt med bildesiden ned). Deretter bruker man litt tid på å bestemme seg for neste kort man vil sende, og så sender alle et kort på nytt. Slik fortsetter spillet. Om et kort går heler runden, og spilleren som først sendte kortet vekk mottar kortet på nytt, går kortet ut av spill. Da vises kortet til alle spillerne, før den som mottok kortet på ny trekker et tilfeldig kort fra kortstokken.Når en spiller lykkes å samle seks kort av samme tegn, gjør vedkommende et tydelig kroppslig tegn som man har blitt enig om på forhånd (kan for eksempel være å hvile haken i hånden). Når man ser at en spiller gjør tegnet, burde man skynde seg for å gjøre det samme tegnet selv. Den siste spilleren som gjør tegnet, får én bokstav. Om en spiller gjør det forhåndsbestemte tegnet uten å ha samlet seks kort av samme tegn, får vedkommende en bokstav som straff og taper runden. Slik spiller man flere runder helt til noen blir «G-R-I-S». Det er mulig å spille på andre navn også, for eksempel «S-A-U» eller «K-U», om man vil gjøre en kortere versjon av spillet.

 

LES OGSÅ: YouTube-kanaler for deg som trenger en distraksjon fra hverdagen

 

Svarteper (eller svartepetter)

Svarteper kan spilles av tre eller flere spillere. Spillet går ut på å bli kvitt alle kortene sine ved å samle kort i par. Den første som ikke lenger har noen kort på hånden vinner, og går samtidig ut av runden. De resterende spillerne fortsetter å spille, og til slutt er det alltid én spiller som taper ved å bli sittende igjen med spar knekt – også kjent som «svarteper».Man begynner med å dele ut hele kortstokken til fordelt på alle spillerne. Man fjerner alle knektene, unntatt spar knekt (Svarteper). Når man har sin tur, trekker man først et kort av spilleren til høyere for seg. Kortene holdes med baksiden mot deg i en vifteformasjon, slik at du kan velge fritt, men uten å se hvilket kort du velger. Om man får et par (to kort med samme verdi, for eksempel kløver tre og hjerter tre), legger man kortene fra seg. Deretter er det spilleren til din venstre siden sin tur å trekke et tilfeldig kort av deg. Slik fortsetter spillet helt til alle kortene har gått ut av spill i form av å ha dannet par, og én taper sitter igjen med Svarteper.

 

LES OGSÅ: Start vorset med disse drikkelekene

 

Idiot

«Idiot» er et noe mer avanserte spill enn de tre overnevnte, men er til gjengjeld kanskje mest engasjerende i lengden. Spillet er fortsatt så enkelt at selv en idiot burde klare å lære seg reglene på få minutter. Meningen med spillet er å bli kvitt alle kortene, så fort som mulig. Den som til slutt ikke klarer å bli kvitt kortene sine taper. Vedkommende blir da «idiot». Vi tar oss punktvis gjennom gangen i spillet:


  • Kortene fordeles slik at hver spiller blir tildelt ni kort totalt. Resten av kortstokken legge vekk midlertidig. De første seks kortene man blir tildelt, legges på bordet, og er «låst» til å begynne med. Av disse seks kortene, legges de tre første på rekke foran deg med billedsiden ned (man får ikke se på disse kortene), mens tre andre legges på toppen av disse igjen, med billedsiden opp (slik at alle kan se). De siste tre kortene starter man med på hånden. Før man starter å spille kan man bruke et minutt på å bytte ut ett, to eller alle de synlige bordkortene, med kort man har på hånden.
  • Deretter må man finne ut hvem som har det laveste kortet på hånden. Verdien på kortene er fordelt slik at ess er høyest og tre er lavest. Merk at toere og tiere er spesielle kort, som ikke regnes i denne sammenheng. Spør dermed om noen har en treer til å begynne med. Om ingen har en treer, spør man om noen har en firer, også videre. Den som har det laveste kortet, starter spillet med å legge på dette.
  • Om flere spillere har kort av laveste verdi (for eksempel at to stykker har en treer), må man bli enig om hvem som starter av de to. Man kan eventuelt ta «stein, saks, papir», eller lignende. Det er ofte en fordel å få lagt på kort av lav verdi tidlig.
  • På tur er det om å gjøre å legge på et kort som er like høyt, eller høyere, enn kortet som har blitt lagt på av spilleren før deg (farge og tegn har ingenting å si). Når man legger på et kort skal man alltid trekke et nytt kort fra kortstokken, slik at man alltid har tre kort på hånden.
  • Om man ikke har et kort som er høyt nok (eller om man har, men velger å ikke legge på), kan man enten ta inn hele bunken med kort som allerede er lagt på, eller å trekke et «sjansekort» fra kortstokken. Om sjansekortet er høyt nok, legges det på, og turen går til neste spiller. Om sjansekortet derimot ikke er høyt nok til å legges på, må man trekke inn både sjansekortet og hele bunken. Etter noen tar inn bunken, er det neste spiller sin tur til å starte med å legge på valgfritt kort.
  • Har man to eller flere kort av samme verdi, kan disse legges på samtidig. Om det blir lagt på fire kort av samme verdi (for eksempel alle damene), går bunken med kort ut. Den som la på det siste kortet/kortene begynner da med å legge på valgfritt kort.
  • Toere og tiere er spesialkort som alltid kan legges på. Legger man på en toer, kan neste spiller legge på hvilket som helst kort. Om man legger på en tier går bunken ut. Samme spiller som la på tieren legger deretter på valgfritt kort, før det er neste spiller sin tur.
  • Når hele kortstokken er plukket opp, kan spillere begynne å spille ut sine tre åpne bordkort, så snart man har spilt bort alle sine vanlige håndkort. Skal man legge på et bordkort kan man ikke ha andre kort på hånden.
  • Når man deretter har spilt bort alle sine åpne bordkort, kan man begynne å vende sine skjulte bordkort (ett av gangen). Om man snur et kort som er for lavt til å legges på når man har tur, må man trekke inn hele bunken (+kortet som var for lavt) på hånden. Man må deretter spille ut alle kort man har på hånden, før man kan snu sitt neste skjulte bordkort.
  • Den som først spiller ut alle kortene sine har vunnet, og spillet fortsetter med de som ikke er ferdige. Deretter fordeles andreplass, tredjeplass osv. Den som ikke klarer å bli kvitt kortene sine til slutt, blir idiot.

 

LES OGSÅ: Fem enkle og gode drinker du kan lage hjemme

 

President

Når man blir lei av disse fire enkle kortspillene, kan vi også anbefale å prøve kortspillet «President». President minner litt om Idiot, men hele spillet er litt mer avansert. Spillet finnes også i mange ulike varianter, men de fleste tar ikke så lang tid å lære seg. Vi legger vi ikke ut regler her, men vi oppfordrer til å google et par-tre ulike versjoner av spillet, og velge den versjonen som virker enklest til å begynne med.

 

Med dette ønsker StudentTorget.no at alle får noen gode og hyggelige kosestunder med den klassiske korstokken. Kanskje med kakao foran peisen?

 

(Kilder: kortregler.no, kortspill.info)

 

Klikk her for å se alle studier i Norge og utlandet